Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr o Brifysgol Glyndŵr yn cael ei enwi yn undebwr myfyrwyr y flwyddyn UCM Cymru

 
John McGann award welsh

26 Mawrth 2012

Mae myfyriwr o Brifysgol Glyndŵr wedi cael ei enwi yn undebwr myfyrwyr y flwyddyn yng Nghymru.

Dyfarnwyd y wobr ar y cyd i John McGann, swyddog clybiau a chymdeithasau yn urdd myfyrwyr y brifysgol, gan UCM Cymru.

Dyfarnwyd y wobr mewn cydnabyddiaeth o waith ‘diflino’ John i hybu gweithredaeth myfyrwyr a’r nifer gynyddol o gymdeithasau yn y brifysgol.

Mae John, 22, sy’n fyfyriwr FdEng Peirianneg Awyrennau o Newcastle-upon-Tyne, yn gobeithio mynd yn swyddog peirianyddol gyda’r Awyrlu Brenhinol ar ôl iddo raddio.

Yn ôl ei enwebiad UCM: “Mae John yn haeddu cydnabyddiaeth am ei waith diflino i hybu undebaeth myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr… mae ei weithgareddau wedi dangos ei fod yn undebwr o’r radd flaenaf.”  

Dechreuodd John fod yn weithgar gydag Urdd y Myfyrwyr yn ei flwyddyn gyntaf yn y brifysgol, 2009, pan ddaeth yn swyddog adloniant.  

Yn ei swydd bresennol fel swyddog clybiau a chymdeithasau, mae wedi goruchwylio cynnydd o 80 y cant yn y nifer o glybiau sydd ar gynnig i fyfyrwyr yn y brifysgol – gan gynnwys grwpiau diddordeb newydd ar gyfer dawnsio, chwaraeon modurol, ffotograffiaeth a seicoleg.

Trefnodd John brotestiadau myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn erbyn ffioedd hyfforddi y llynedd ac roedd yn un o aelodau sefydlu Speak Out [Codi Llais], ymgyrch yn erbyn troseddau casineb.

Dechreuodd y cynllun ym Mhrifysgol Glyndŵr, ac y mae ar fin cael ei gyflwyno mewn mwy na 20 o brifysgolion a cholegau addysg bellach yng Nghymru. 

Dywedodd John mai’r hyn wnaeth ei ysgogi i gymryd rhan i ddechrau oedd dymuniad i wella’r bywyd cymdeithasol yn y brifysgol.

Ychwanegodd: “Yn ffodus, mae wedi bod yn llwyddiannus iawn. Mae wedi cymryd dwy flynedd a hanner ond dwi’n meddwl fod yna newid ar droed erbyn hyn a fydd yn golygu profiad myfyrwyr gwell i bawb sy’n dod i Glyndŵr.”

Meddai partner menter Prifysgol Glyndŵr, Matthew Draycott: “Credaf fod John yn meddu ar nodweddion gorau myfyriwr o Brifysgol Glyndŵr. Mae wedi rhoi o’i amser yn ddiflino i helpu myfyrwyr eraill, creu digwyddiadau ac ymgyrchoedd a fydd o fudd nid yn unig i Brifysgol Glyndŵr ond i holl fyfyrwyr Cymru.”
Top