Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr graddedig yn ymbaratoi am rôl Olympaidd

Robert doman olympics with pic welsh

20 Mehefin 2012

BYDD myfyriwr sydd wedi graddio mewn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Glyndŵr yn ymgymryd â swydd gyfathrebu allweddol yng Ngêmau Olympaidd Llundain.

Bydd Robert Doman, a raddiodd o gwrs tystysgrif addysg uwch mewn newyddiaduraeth y brifysgol yn 2010, yn mynd i’r brifddinas i weithio yn swyddfa wasg y Gêmau. 

Bydd yn gweithio ochr yn ochr a gwasg y byd wedi iddo gael ei ddewis o blith 250,000 o ymgeiswyr, ar ôl iddo ddangos diddordeb yn y swydd i ddechrau dros ddwy flynedd yn ôl.

Mae Robert yn gweithio fel gohebydd gyda phapur newydd yr Oswestry and Border Counties Advertizer, swydd a gafodd yn sgil profiad gwaith fel rhan o bartneriaeth y brifysgol gyda NWN Media.

Ar ôl clywed ei fod wedi cael ei ddewis i helpu tîm gweithrediadau’r wasg Pwyllgor Trefnu Gêmau Olympaidd Llundain yn fuan cyn y Nadolig, dywedodd y gohebydd newyddion a chwaraeon ei fod yn dechrau teimlo’r cyffro yn crynhoi cyn y Gêmau arfaethedig.

Meddai Robert: “Ar ôl gweld faint o bobl oedd wedi troi allan ar strydoedd Croesoswallt i gael cip o’r Ffagl Olympaidd, sylweddolais mor anferth oedd yr achlysur yn mynd i fod.  

“Mae’n debyg mai dyma’r unig ffordd y byddaf yn cael fy newis i gymryd rhan yn y Gêmau Olympaidd, ond gobeithio y byddaf mor gyflym allan o’r blociau ag unrhyw un arall pan fydd fy swydd yn cychwyn ym mis Gorffennaf.”

Bydd Robert yn gweithio yn lleoliad y Copper Box ychydig gannoedd o lathenni o’r prif stadiwm Olympaidd.

Bydd ei gyfrifoldebau yn cychwyn 24 awr cyn y seremoni agoriadol swyddogol ac mae’n gobeithio y bydd ei gyfnod gyda’r Advertizer o fudd iddo wrth gludo’r faner dros ei gyd-newyddiadurwyr yn ystod y Gêmau.  

Meddai: “Bydd yn brofiad anhygoel, a bydd cael cyfle i brofi synau a golygfeydd awyrgylch mor drydanol oddi mewn i’r Parc Olympaidd ei hun yn hollol wych.”
Top