Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Llais y myfyrwyr yn cryfhau ym mhrifysgol Glyndŵr

Student voice welsh with pic

Medi 28 2012

GWNAETH MWY o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr nag erioed gymryd rhan yn arolwg myfyrwyr blaenllaw’r DU.

Cyhoeddwyd yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) 2012, sy’n holi myfyrwyr blwyddyn olaf am eu barn ynglŷn â’u profiadau prifysgol, yr wythnos hon.

Cymrodd 64 y cant o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr ran yn yr arolwg – i fyny o 59 y cant y llynedd a 51 y cant yn 2010.

Dywedodd Sally Harrison, cyfarwyddwr cyfrannog profiad myfyrwyr yn y brifysgol, fod y newyddion yn arwydd o gysylltiadau cynyddol rhwng y brifysgol a’i myfyrwyr.

Meddai: “Mae’r ffigyrau yn golygu ein bod ni’n awr yn cydymffurfio â chyfartaledd y DU ar gyfer ymatebion i’r arolwg. Rydym yn falch o weld fod cydweithio agosach rhwng y brifysgol ac urdd y myfyrwyr wedi talu yn sgil mwy o gyfranogiad.”

Gofynnwyd 22 o gwestiynau i fyfyrwyr ynghylch ystod o faterion, o’r cyfleusterau a ddarperir i’r lefel o gyfathrebu ac atborth gan staff addysgu.

Meddai Sally: “Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol mewn nifer o feysydd pwnc, megis hanes, gwyddor anifeiliaid ac amgylchedd adeiledig, er ein bod yn gwybod fod llawer mwy i’w wneud hefyd.

“Cymerwyd canlyniadau arolwg y llynedd i ystyriaeth ac arweiniodd hynny at welliannau gwirioneddol ledled y campws yn sgil ymgyrch o’r enw ‘deudwch chi, gwnawn ni’. Darparwyd mwy o gyfleusterau TG, gwell cyfathrebu a datblygwyd nifer o glybiau, cymdeithasau a gweithgareddau oedd ar gynnig.

“Rydym eisiau parhau i dyfu ein cymuned o fyfyrwyr a chryfhau grym llais y myfyrwyr. Rydym wedi creu swydd newydd i helpu i gefnogi urdd y myfyrwyr yn eu hymdrechion, a byddwn hefyd yn cyflogi cynghorwr myfyrwyr newydd yn y dyfodol agos. 

“Trwy wneud newidiadau sy’n amlwg i’n myfyrwyr, mewn ymateb uniongyrchol i’w sylwadau, rydym yn eu hannog fwy nag erioed i godi eu llais.”
Top