Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Lansio hawl i holi busnes

6 Tachwedd 2012

Bydd arweinwyr busnes o feysydd y gyfraith, cyfrifeg a marchnata yn cynnig cyngor am ddim mewn sesiwn holi ac ateb i lansio cyfres newydd o ddigwyddiadau.

Bydd sesiwn hawl i holi busnes Prifysgol Glyndŵr yn darparu mentrau bychain a chanolig eu maint gyda mewnwelediad, syniadau ac argymhellion gan bobl fusnes broffesiynol blaenllaw.

Bydd y digwyddiad agoriadol, a gynhelir Ddydd Iau 15 Tachwedd, yn cael ei arwain gan Sid Madge ac Amanda Byrne o ymgynghoriaeth brandio Mad Hen.

Hefyd wrth law bydd Andrea Knox,o Knox Insolvency, Melanie Langton-Davies, cyfarwyddwr Cyfrifwyr Gardners, a John Bowden, partner rheoli cyfoeth yn True Potential.

Meddai Chris Jones, athro mewn busnes a rheolaeth ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Mae Prifysgol Glyndŵr yn ymroddedig i gyflawni ei rôl fel addysgwr a phartner allweddol ar gyfer diwydiant. Mae’n bleser gennym gyflwyno’r sesiynau hawl i holi busnes newydd a fydd, gobeithio, yn darparu arweinwyr busnes ledled yr ardal gyda chyngor gwerthfawr er mwyn helpu eu busnesau i dyfu.”

Cynhelir Hawl i Holi Busnes ar gampws Wrecsam Prifysgol Glyndŵr, Dydd Iau 15 Tachwedd 2012 o 4pm.

I archebu lle, cysylltwch â Laura Gough ar 01978 293997 neu ebostiwch l.gough@glyndwr.ac.uk erbyn Tachwedd 12.

Top