Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Hysbysiad o gyfarfod agored blynyddol

 
13 Chwefror 2012

Bydd Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr yn cynnal Cyfarfod Agored Blynyddol Ddydd Gwener 17 o Chwefror 2012 am 7.45 y bore yng Nghanolfan Catrin Finch ar Gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam.

Bydd y cyfarfod yn lansio Adroddiad Blynyddol y Brifysgol ar gyfer 2010/11.

Mae croeso i bawb. A wnewch chi gofrestru â Val Butterworth, Clerc Bwrdd y Llywodraethwyr ar 01978 293268 neu trwy ebost: v.butterworth@glyndwr.ac.uk.

Top