Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymchwilwyr Prifysgol Glyndŵr yn gweithio gyda gwyddonwyr gwrthdarwr Hadron Mawr


14 Medi 2012

Mae ymchwil Prifysgol Glyndŵr ar fin cyfrannu at y prosiect gwyddoniaeth mwyaf amlwg yn y byd.

Gallai datblygiad cyfrifiadurol o bwys yn ymwneud ag un o fyfyrwyr PhD y brifysgol helpu gydag ymchwil gwyddonwyr yn CERN yn y Swistir am dystiolaeth ddiffiniol o fodolaeth boson Higgs.

Mae Matthias Kreider yn cyfrannu at ymchwil i brotocol rhwydweithio newydd a allai chwarae rhan allweddol mewn datblygiadau gwyddonol o bwys yn y labordy enfawr.

Mae Matthias wedi’r leoli yng Nghanolfan GSI Helmholtz ar gyfer Ymchwil Ïonau Trymion yn Darmstadt, yr Almaen, er yn fyfyriwr o Brifysgol Glyndŵr a oruchwylir gan yr Athro Vic Grout a John Davies o’r brifysgol.

Mae’r ganolfan yn Darmstadt yn adeiladu cyflymydd ïon trwm sy’n debyg o ran ei adeiladwaith i’r gwrthdarwr hadron mawr yn CERN, er ei fod yn cael ei ddefnyddio at ddiben gwahanol.

Mae’r ymchwil yn Darmstadt yn cynnwys darganfod chwech elfen gemegol newydd a datblygiad triniaeth canser newydd.

Mae Matthias yn gweithio ar yr electroneg ar gyfer protocol rhwydweithio a fyddai’n galluogi i waith y cyflymydd gael ei amseru a’i gofnodi yn eithriadol o fanwl. Mae hyn yn hanfodol i’w effeithiolrwydd ar gyfer ymchwil.

Meddai Vic: “Mae’n bosib y bydd y protocol newydd yn cael ei ddefnyddio yn Darmstadt ac yn CERN erbyn hyn. Yr un yw’r broses yn y ddau le, ond y gwahaniaeth yw’r defnyddiau sy’n cael eu cyflymu.

“Mae angen i’r ddau safle daclo’r un broblem, felly maen nhw’n cydweithio â’i gilydd.”

Mae papur a ysgrifenwyd ar y cyd gan Matthias, Vic, John ac ymchwilwyr o CERN a Darmstadt wedi cael ei gyhoeddi gan Gymdeithas Ffisegol America.

Ychwanegodd Vic: “Nid y papur yw’r cynnyrch terfynol ar hyn o bryd ond mae’r canlyniadau yn dda iawn. Mae popeth y maen nhw wedi’i weithredu hyd yma wedi gweithio ac ar amser.

“Mae Matthias wedi’i leoli yn y ganolfan yn yr Almaen, ond rydym yn cael cyfarfod rheolaidd trwy Skype. Rydym yn teithio yno i’w weld bob bwyddyn ac mae yntau’n treulio rhai dyddiau’r flwyddyn yma. Edrychwn ymlaen at gynnydd parhaus yr ymchwil, sy’n addawol dros ben.”
Top