GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Gwobrau rhagoriaeth addysgu Prifysgol Glyndŵr

Teaching excellence welsh with pic

9 Gorffennaf 2012

Mae darlithwyr Prifysgol wedi derbyn gwobrau am ragoriaeth ar ôl cael eu henwebu gan eu myfyrwyr.

Enwebwyd dros 100 aelod o staff ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth Addysgu Prifysgol Glyndŵr 2011/12.

Mae’r gwobrau yn cydnabod ymroddiad y staff addysgu i gefnogi myfyrwyr a phroffesiynoldeb a’u dylanwad cyffredinol ar y myfyrwyr.

Y tri enillydd cyffredinol oedd arweinydd y rhaglen BA (Anrh) Celfyddyd Gain John McClenaghen, yr uwch ddarlithydd nyrsio Mike Bellis a Peter Gossman, sy’n arwain y Dystysgrif Uwchraddedig mewn Datblygiad Proffesiynol.

Meddai Dr Stephen Bostock, pennaeth Canolfan Dysgu, Addysgu ac Asesu’r brifysgol: “Mae’r nifer uchel o enwebiadau gan fyfyrwyr (195) yn dangos mai addysgu gwych yw’r norm ym Mhrifysgol Glyndŵr. Enwebwyd tua hanner y staff gan eu myfyrwyr.

“Dywedodd rhai aelodau o’r staff fod yr enwebiadau yn ddigon o wobr ynddynt eu hunain ond, o’r dwsin a geisiodd am wobr, roedd y rhan fwyaf yn rhagorol ac mae’n drueni na allem roi gwobr i bob un ohonynt. Fe gynyddwyd y nifer o wobrau o ddwy i dair fel yr oedd hi. Dim ond copa addysgu gwych oedd hyn.”

Derbyniwyd dwsinau o sylwadau ffafriol gan fyfyrwyr fel rhan o’r broses enwebu.

Dyma rai ohonynt:

“Rhoddodd help llaw i mi ym mhob ffordd bosib.”

“Mae’n seren ac yn arwr ac rwy’n falch o fod yn fyfyriwr iddo.”

“Rwyf wedi bod eisiau llawer o gefnogaeth dros dair blynedd fy astudiaeth ac ni adawodd fi i lawr o gwbl.”

“Hi oedd ffynhonnell fy ysbrydoliaeth yn ystod fy nghyfnod o astudio yng Nglyndŵr.”

Top