Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gwaith artistiaid arloesol o’r Caribî i ymddangos yn Oriel Sycharth

 

14 Chwefror 2012

Gwaith dau artist o’r Caribî yn cael ei arddangos mewn arddangosfa newydd yn Wrecsam.

Bydd paentiadau gan Frank Bowling a Dennis de Caires, a anwyd yn Guyana, yn cael eu harddangos o 28 Chwefror tan 19 Mai 2012 ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Graddiodd y ddau artist o Goleg Celf Brenhinol Llundain ac mae dylanwad eu blynyddoedd cynnar yng nghefn gwlad De America i’w weld yn eu gwaith.

Dywedodd Estelle Thompson, sy’n athro ymchwil mewn celfyddyd gain ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Mae 22 mlynedd wedi mynd heibio ers i Frank Bowling a Dennis de Caires fod gyda’i gilydd mewn arddangosfa uchelgeisiol, sef yn 1989 yng Nghanolfan Umana Yana yn Georgetown, Guyana, ac mae’r arddangosfa newydd hon yng Nghymru yn rhoi cyfle i ni ailastudio a gwerthfawrogi eu gwaith unwaith eto.

Dylanwadodd yr awdur o Guyana Wilson Harris ar waith Bowling a de Caires, ac mae’r ddau artist wrth eu boddau â phaentiadau o Brydain sydd i’w weld yn amlwg yn y casgliad o waith a gaiff ei arddangos.

Derbyniodd Bowling OBE yn 2008 am ei wasanaethau i gelf ac mae ei waith wedi cael ei arddangos yn Llundain, Efrog Newydd, Chicago a New Jersey, UDA.

Mae De Caires dros ugain mlynedd yn iau na Bowling, ac mae’n byw ac yn gweithio yn Llundain ac yn Barbados, a’i waith wedi cael sylw helaeth yn y ddau le.

Mae ‘Frank Bowling a Dennis de Caires: Paentiadau’ yn agor yn Oriel Sycharth ddydd Mawrth 28 Chwefror 2012 gyda sesiwn breifat rhwng 5pm a 7pm. Bydd y ddau artist yn rhoi sgwrs fer ragarweiniol i’r arddangosfa yn ystod y noson.

Caiff y paentiadau wedyn eu harddangos o 9am tan 4.30pm ddydd Llun i ddydd Gwener yn yr oriel, ar gampws Wrecsam y Brifysgol, tan ddydd Mawrth 29 Mai 2012.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01978 293306 neu e-bostiwch Mark Fleming ar m.fleming@glyndwr.ac.uk

Top