Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gwahoddiad agored i lansiad gwasanaethau cyhoeddus 2025

26 Mawrth 2012

Bydd Prifysgol Glynd┼Ár yn cynnal digwyddiad o bwys ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Safle’r brifysgol yn Llanelwy fydd y lleoliad ar gyfer lansiad Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025, sy’n amcanu i annog trafodaeth am ddyfodol Cymru a’r gwasanaethau y mae pobl yn eu defnyddio.

Wedi’i chefnogi gan, ymhlith eraill, Ymddiriedolaeth Carnegie a Sefydliad Joseph Rowntree, bydd y rhaglen ddwy-flynedd o weithgaredd yn edrych ar bob agwedd o wasanaethau cyhoeddus y wlad.

Bydd yn cynnwys gwleidyddion, gweision cyhoeddus a’r cyhoedd ac yn edrych ar y modd y mae Cymru yn debygol o newid dros y 10 i 15 mlynedd nesaf.

Cynhelir y digwyddiad yn Llanelwy Ddydd Iau, 24 Ebrill rhwng 4.30pm a 7pm. Disgwylir i oddeutu 60 o wleidyddion blaenllaw, arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus ac ysgolheigion fynychu, ac mae yna wahoddiad agored i bobl fynd yno.

Top