Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Graddau pedair-blynedd gyda blwyddyn sylfaen yn cynnig cyfleoedd i fynd i addysg uwch

Four years welsh

Rhagfyr 13 2012

GALL MYFYRWYR sy’n gobeithio cael gradd loywi eu sgiliau diolch i set newydd o gyrsiau.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn lansio cyrsiau gradd pedair-blynedd o fis Medi 2012. Mae’r graddau newydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen er mwyn galluogi myfyrwyr i ddiweddaru eu sgiliau cyn iddynt gychwyn ar gwrs tair-blynedd traddodiadol.

Mae’r opsiynau yn cynnwys rhaglenni mewn celf, animeiddio a pheirianneg, gyda benthyciadau myfyrwyr ar gael ar gyfer pob cwrs.

Meddai’r Athro Helen James, cyfarwyddwr yr Ysgol Astudiaethau Israddedig: “Rydym yn falch iawn o lansio’r set newydd yma o gyrsiau gradd. Rydym yn ymroddedig i ehangu mynediad i addysg uwch i gymaint o fyfyrwyr â phosibl sydd â’r potensial i gyflawni, ac mae’r rhain yn cyfrannu tuag at y genhadaeth honno.”

Gall myfyrwyr sy’n bryderus ynglŷn â chwrdd â’r gofynion mynediad ar gyfer graddau baglor tair-blynedd wneud cais am y cyrsiau pedair-blynedd. Ar ôl pasio’r flwyddyn sylfaen byddant yn sicr o gael eu derbyn ar y rhaglen radd tair-blynedd.

Am restr lawn o gyrsiau Prifysgol Glyndŵr, cliciwch yma.
Top