Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gorsaf heddlu Wrecsam i Gael ei Goleuo ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam

Police station lightup welsh with pic 1

17 Gorffenaf 2012

Bydd tŵr gorsaf heddlu Wrecsam yn cael ei oleuo a’i drawsnewid yn sbectrwm o liwiau i ddathlu  Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2012.

Trwy gydol yr ŵyl, o’r 19eg hyd at y 27ain o Orffennaf, bydd lliw gwahanol i’w weld ym mhob un o ffenestri’r tŵr, gan greu golygfa amryliw wrth i’r haul fachlud dros y dref bob nos. 

Bydd y sioe oleuadau yn rhan o ‘SBECTRWM’, menter gelf yn y gymuned arbennig ar gyfer yr Ŵyl Wyddoniaeth dan arweiniad Mike Corcoran, awdur gwyddoniaeth a chyflwynydd yn Techniquest Glyndŵr sydd hefyd yn artist brwd.

Bydd SBECTRWM yn defnyddio celf i ddod â gwyddor popeth lliw yn fyw, gan gynnwys nid yn unig goleuadau gorsaf yr heddlu ond ‘llwybr lliw’ o gwmpas y dref yn ogystal, a gosodwaith wedi’i greu yn gyfan gwbl gan blant ysgol lleol a fydd yn cael ei arddangos i’r cyhoedd yn Oriel Wrecsam.

Police station lightup welsh pic 2

Yn ôl Mike, bwriad y prosiect yw gwneud i bobl edrych ar y byd mewn ffordd wahanol.

Meddai: “Wrth edrych o’n cwmpas, rydym yn gweld lliwiau ym mhob man. Rydym yn eu gweld bob dydd ond eu cymryd yn ganiataol: pur anaml y bydd pobl yn stopio i feddwl ‘pam fod yr awyr yn las?’ neu ‘pam fod glaswellt yn wyrdd?’

“Efallai fod y rhain yn swnio fel cwestiynau syml, ond gall eu hatebion ddatgelu cyfrinachau am esblygiad, cyfansoddiad ein planed, ffiseg goleuni, a hyd yn oed y ffordd y mae ein meddyliau yn gweithio! 

“Trwy SBECTRWM rydym yn gobeithio ysbrydoli pobl i edrych yn fwy manwl ar y lliwiau o’u cwmpas. Rydym eisiau helpu pobl i weld trwy lygaid ymholgar a chwilfrydig plant unwaith yn rhagor a’u helpu i gael eu hysbrydoli gan eu hamgylchedd – i ni, dyna beth yw gwir bwrpas yr ŵyl wyddoniaeth.”

Gyda Heddlu Gogledd Cymru yn caniatáu i dŵr yr orsaf, sy’n rhannol anghyfannedd, gael ei ddefnyddio ar gyfer prosiect SBECTRWM, bydd y gosodwaith yn cael ei osod gan wirfoddolwyr lleol, â’r defnyddiau wedi’u rhoi gan y corff celfyddydau lleol, ‘THIS Project.’

Mae’r trefnwyr yn awyddus i sicrhau y bydd y prosiect o fudd i’r gymuned gyfan, a bydd unrhyw ddefnyddiau crefft y gellir eu hailgylchu yn cael eu rhoi i ysgolion lleol a grwpiau celf ar ôl iddo gael ei gwblhau. 

Cynhelir Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam o Ddydd Iau 19eg Gorffennaf hyd at Ddydd Gwener 27ain Gorffennaf, ac mae yna docynnau yn dal ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau.

I weld rhestr lawn o’r digwyddiadau, ewch i www.wrexhamsf.com

NODIADAU I OLYGYDDION

  • Cynhelir Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam, Gosodwaith Gorsaf Heddlu Wrecsam, Llwybr Lliw Canol Tref Wrecsam o Ddydd Iau 19eg – Dydd Gwener 27ain Gorffennaf.
  • Cynhelir Gosodwaith Oriel Wrecsam o Ddydd Sadwrn 20fed – Dydd Mercher 25ain Gorffennaf. MYNEDIAD AM DDIM (Amseroedd Agor: Sad – 9.30 – 4.00, Sul – Ar Gau, Llun – Mer – 9.30 – 6.45)
  • Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam: www.wrexhamsf.com, 01978 293293
  • Mike Corcoran: mike.corcoran@tqg.org.uk , 01978 293314
Top