Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Enillydd GRAMMY i berfformio ym Mhrifysgol Glyndŵr

Mawrth 8 2012

Bydd artist sydd wedi ennill gwobr GRAMMY yn ymddangos ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Bydd Toumani Diabaté, un o gerddorion pwysicaf ac amlycaf Affrica, yn perfformio ar y cyd â’r delynores Catrin Finch yn y brifysgol yn nes ymlaen ym mis Mawrth.

Yn ogystal â bod wedi cydweithredu â pherfformwyr fel Damon Albarn a Bjork, enillodd y gŵr o Mali GRAMMY am yr Albwm Cerddoriaeth Byd Traddodiadol Gorau yn 2006.

Mae’n canu’r kora, offeryn llinynnau Affricanaidd traddodiadol, gellir olrhain ei linach trwy 71 cenhedlaeth o gerddorion o gerddorion kora. 

Bu Catrin Finch yn Delynores Frenhinol i Dywysog Cymru rhwng 2000 a 2004, a daeth i fri rhyngwladol gan weithio gydag artistiaid fel Bryn Terfel a Julian Lloyd-Webber.

Perfformiodd yn y brifysgol ddiwethaf gyda Cimarron, y band telyn o Golombia.

Meddai Lynda Powell, cyfarwyddwr gwasanaethau masnachol a rheolaeth campws y brifysgol: “Rydym yn falch iawn o groesawu Catrin Finch i’r brifysgol am yr hyn sy’n siŵr o fod yn gydweithrediad cyfareddol.

“Bydd y sioe yn addas ar gyfer cynulleidfaoedd hen ac ifanc ac mae’n argoeli i fod yn brofiad cerddorol a diwylliannol unigryw.”

Bydd Toumani Diabaté a Catrin Finch yn ymddangos yn Neuadd William Aston Prifysgol Glyndŵr Ddydd Gwener, Mawrth 30 o 7.30pm. Tocynnau ar gael o 01978 293293

Top