Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Dyfodol cynaliadwy i Gymru ar agenda digwyddiad heulol

 

31 Ionawr 2012

Bydd AS Dyffryn Clwyd Chris Ruane yn cyfarfod â phrif chwaraewyr yn y diwydiant ynni heulol yng Nghymru i drafod sut y gall eu busnesau gefnogi dyfodol cynaliadwy i’r wlad.

Mr Ruane fydd y prif siaradwr yn y digwyddiad “Dod o hyd i ddatrysiadau i greu diwydiant ffotofoltäig cynaliadwy” a gynhelir gan Ganolfan Ymchwil Ynni Heulol Prifysgol Glyndŵr (CSER) yn Llanelwy, ddydd Iau 23 Chwefror.

Mae CSER yn rhan o’r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI) sy’n cydweithredu ar YaD ynni adnewyddadwy ledled Cymru ac sydd ag arbenigedd sicr ac enw da rhyngwladol mewn dyfeisiau a defnyddiau ffotofoltäig newydd ymchwil. Yn sgîl y newidiadau i’r Tariff Cyflenwi Trydan (FiT), mae Canolfan Trosglwyddo Gwybodaeth CSER yn chwilio am ffyrdd i helpu diwydiant i addasu trwy arloesi. Ariennir y Ganolfan gan Lywodraeth Cymru trwy’r rhaglen A4B.

Yn ogystal â darparu cyfleoedd rhwydweithio, bydd y digwyddiad yn cynnwys sesiynau arddangos ac yn cynnig cyfle unigryw i ryngweithio gydag arbenigedd CSER a chyda busnesau sy’n gweithio ar Ynni Heulol yng Nghymru.

“Bydd hyn yn gyfle euraidd i ddiwydiant Cymru gael gafael ar arbenigedd ymchwil dosbarth rhyngwladol a gweithio ar y cyd dros ddiwydiant ynni heulol mwy cynaliadwy, gan greu swyddi y mae galw mawr amdanynt yn ein hardal,” meddai’r Athro Irvine.

Bydd yr Athro Stuart Irvine, cyfarwyddwr CSER, ymhlith y siaradwyr, ynghyd â Spencer Jansen o’r Solar Building Company yn Nhrefynwy, Ben Robinson o Dulas, ac Eoin Bailey o’r Ganolfan Ecoddylunio.

Mae’r digwyddiad yn rhedeg o 9.15am tan 4.30pm. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Emma Dawson yn CSER ar 01745 535 158 neu ebostiwch e.dawson@glyndwr.ac.uk. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma, ewch i cserktc.eventbrite.com.

Top