Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Diwrnod agored rhithwir Prifysgol Glyndŵr – cofrestrwch nawr

30 Mawrth 2012

Bydd sgyrsiau byw ar y we yn rhoi mewnwelediad i raddedigion o’r modd y gallant hybu eu sgiliau a’u cymwysterau er mwyn cystadlu yn y farchnad waith sydd ohoni.

Cynhelir rhith-ddiwrnod agored Prifysgol Glyndŵr Ddydd Mercher, Ebrill 25 rhwng 11am a 2pm.

Bydd arbenigwyr o ystod o gyrsiau uwchraddedig y brifysgol wrth law i ateb cwestiynau yn fyw, tra bydd yna hefyd gyngor am raddau ymchwil, cyfleoedd cyllido a’r broses o wneud cais ar gyfer cwrs.

Meddai’r Athro Peter Heard, cyfarwyddwr gweithredol Ysgol Raddedigion y brifysgol: “Dyma’r pedwerydd rhith-ddiwrnod agored i’r brifysgol ei redeg, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr arfaethedig gael golwg ar fanteision astudio gyda ni heb orfod gadael eu desg yn y gwaith neu adref. 

“Gall ymwelwyr fewngofnodi a holi gymaint o gwestiynau ag y maen nhw’n dymuno am y brifysgol, a dysgu am y manteision cystadleuol sydd gan gymwysterau uwchraddedig i’w cynnig. 

“Edrychwn ymlaen at sgwrsio gyda myfyrwyr arfaethedig a dangos sut y gall Prifysgol Glyndŵr eu helpu i gwrdd â’u hamcanion proffesiynol yn sgil y pwyslais yr ydym yn ei roi ar ddarparu myfyrwyr gyda’r sgiliau sydd arnynt eu hangen ar gyfer y gweithle cyfredol.” 

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig cyrsiau uwchraddedig mewn cyfrifiadura, peirianneg, y diwydiannau creadigol a llawer o feysydd eraill. 

Yn ogystal â’r sgyrsiau byw, bydd nifer fawr o fideos ar gynnig er mwyn rhoi cip i chi ar feysydd pwnc unigol yn y brifysgol.

I gofrestru eich diddordeb yn y rhith-ddiwrnod agored, ebostiwch marketing@glyndwr.ac.uk gyda’ch enw a manylion y maes/meysydd pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Bydd manylion ynghylch sut i fewngofnodi yn cael eu hanfon i bob ymwelydd sydd wedi cofrestru.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â Steve Graves – ebostiwch s.graves@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293933.

Top