Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Diwrnod agored prifysgol i gynnig cyngor ynghylch cychwyn yn chwefror a medi

Open day news text welsh

Bydd diwrnod agored prifysgol yn cynnig cyfle i edrych ar gyrsiau gradd sy’n cychwyn ym mis Chwefror 2013.

Bydd Prifysgol Glynd┼Ár yn agor ei drysau Ddydd Sadwrn, Tachwedd 24 er mwyn rhoi cyfle i ddarpar fyfyrwyr a’u teuluoedd weld cyfleusterau’r brifysgol yn uniongyrchol.

Bydd darlithwyr ac aelodau staff allweddol wrth law i siarad ag ymwelwyr am y cyfleoedd sydd ar gael, gan gynnwys y cyfle i gychwyn ar ystod o gyrsiau ym mis Chwefror.

Meddai Julie Cowley, pennaeth partneriaethau, recriwtio a derbyniadau y brifysgol: “Mae llawer o bobl wedi dangos diddordeb yn y graddau sydd i fod i gychwyn ym mis Chwefror. Maen nhw’n cynnwys nifer o gyrsiau sy’n bodoli’n barod yn ogystal â graddau yr ydym yn eu creu i gwrdd â’r galw gan fyfyrwyr a chyflogwyr i gychwyn ym mis Chwefror.

“Mae’r rhain yn cynnwys graddau mewn iechyd a lles cymdeithasol yn ogystal â rheoli busnes a TG.

“Yn y diwrnod agored bydd ymwelwyr yn gallu dysgu mwy am y graddau hyn, a fydd yn galluogi myfyrwyr newydd i gymryd mantais o ffioedd 2012/13.”

Ymhlith y cyfleusterau a fydd ar agor ar y diwrnod bydd Canolfan Diwydiannau Creadigol £5m y brifysgol a Chlwb y Canmlwyddiant, y bar myfyrwyr newydd.

Ychwanegodd Julie: “Does dim byd cystal â dod i weld y campws drosoch eich hun. Rwy’n mwynhau cyfarfod gwesteion ar y dyddiau agored ac maen nhw bob amser yn dweud wrtha’i eu bod nhw wedi darganfod llawer o bethau nad oedden nhw’n ei wybod am y brifysgol o’r blaen, fel ein dynwaredwr hedfan, y cyfleusterau TG yn adeilad y llyfrgell neu’r stadiwm hoci rhyngwladol.

“Wrth gwrs, y prif beth yw siarad gyda’n staff am y cyfleoedd a’r gefnogaeth a ddarperir gennym. Yn ogystal ag ochr academaidd pethau, bydd yna bobl i’ch dangos o amgylch eich llety a chynnig cyngor am geisiadau a chyllid ar gyfer cychwyn ym mis Chwefror a mis Medi 2013. Bydd staff hefyd yn siarad gyda myfyrwyr ynglyn â sut mae cychwyn ar gwrs gradd yn ddim ond y cam cyntaf tuag at gael y swydd y maen nhw ei heisiau – gyda’r gyfradd orau o swyddi graddedig yng Nghymru, rydym yn gwybod sut i fynd ati i lwyddo yn y farchnad gyflogaeth sydd ohoni.”

Meddai Adam Fuller, llywydd Urdd Myfyrwyr y brifysgol: “Mae dyddiau agored yn gyfle gwych i ddarpar fyfyfrwyr ddysgu mwy am yr hyn sydd gan y brifysgol i’w gynnig a chyfarfod staff.

“Ein nod yw sicrhau fod gan fyfyrwyr y wybodaeth sydd arnynt ei hangen i wneud y penderfyniadau cywir ar gyfer eu dyfodol, ac mae dyddiau agored yn chwarae rhan allweddol yn y broses honno.”

Cynhelir y diwrnod agored rhwng 10am a 2pm Ddydd Sadwrn, Tachwedd 24. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i www.glyndwr.ac.uk.

Top