Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Diwrnod agored i daflu goleuni ar brofiad Prifysgol

Open day May 2012 with pic welsh

Mai 22 2012

MAE DIWRNOD agored prifysgol ar fin rhoi cyfle i ddarpar fyfyrwyr archwilio cyfleoedd addysg uwch.

Bydd Prifysgol Glynd┼Ár yn agor ei drysau rhwng 10am a 3pm Ddydd Sadwrn, Mai 26, gyda staff wrth law i dywys ymwelwyr trwy’r ystod o gyrsiau, cefnogaeth a chyfleusterau sydd ar gael.

Yn agored i bobl sy’n ystyried astudio yn 2012, 2013 a thu hwnt, bydd y diwrnod yn arddangos opsiynau llawn amser a rhan-amser ar lefel israddedig ac uwchraddedig.

Gall ymwelwyr siarad â darlithwyr, mynd ar daith o amgylch y campws a chael gwybodaeth am feysydd fel y broses o wneud cais, cyllid myfyrwyr a dewisiadau llety.

Meddai Julie Cowley, pennaeth partneriaethau, recriwtio a derbyn y brifysgol: “Edrychwn ymlaen at groesawu darpar fyfyrwyr yma ar Fai’r 26ain.

“Rydym yn brifysgol sy’n agored i bawb, sy’n canolbwyntio ar sicrhau fod ein myfyrwyr yn ffynnu mewn cymuned addysg gefnogol.

“Adlewyrchir hynny yn ein staff ymroddedig a chyfeillgar, yn ogystal â’n buddsoddiadau sylweddol mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf y bydd darpar myfyrwyr yn gallu eu gweld drosynt eu hunain ar y diwrnod.”

Am fwy o wybodaeth am y diwrnod agored ac er mwyn archebu o flaen llaw, cliciwch yma.


 

Top