Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Datganiad mewn ymateb i farwolaeth y myfyriwr busnes Gurdeep Hayer

10 Ionawr 2012

Gyda thristwch y clywodd cymuned gyfan Prifysgol Glyndŵr y newyddion am farwolaeth Gurdeep Hayer.

Yn fyfyriwr busnes israddedig yn ei flwyddyn gyntaf, roedd Gurdeep yn fyfyriwr dawnus a phoblogaidd, a bydd pawb oedd yn ei adnabod yn teimlo colled ar ei ôl.

Meddai Is-Ganghellor y brifysgol, yr Athro Michael Scott: “Bûm yn ddigon ffodus i dreulio peth amser yn siarad gyda Gurdeep ychydig cyn y Nadolig.

“Buom yn trafod ein gwreiddiau cyffredin yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr ac roedd yn amlwg gymaint yr oedd yn mwynhau bywyd prifysgol ac mor boblogaidd ydoedd ymhlith ei gydfyfyrwyr.

“Mae meddyliau pawb ym Mhrifysgol Glyndŵr gyda theulu Gurdeep yn eu profedigaeth enbyd.”

Meddai Llywydd y Myfyrwyr, Adam Fuller: “Roedd Gurdeep yn berson eithriadol o boblogaidd yn y brifysgol, yn enwedig yn llety Pentre Wrecsam ble’r oedd yn byw.

“Ar ran holl fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr, hoffwn anfon ein cydymdeimad dwysaf at deulu Gurdeep.”
Top