Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Darlith gyhoeddus i ganolbwyntio ar athroniaeth mewn ysgolion

Costello with pic

29 Mai 2012

Bydd arbenigwr o Brifysgol Glyndŵr yn siarad am y rôl y gall athroniaeth ei chwarae yn natblygiad plant bach.

Bydd darlith gyhoeddus yr Athro Patrick Costello yn y brifysgol yr wythnos nesaf yn edrych ar y modd y gellir cymhwyso egwyddorion athronyddol mewn ysgolion er mwyn helpu plant i feddwl yn annibynnol a deall sut i fynegi eu safbwyntiau.

Bydd y ddarlith, o’r enw Athroniaeth yn Mynd i’r Ysgol: datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol, rhesymu a dadlau mewn addysg*, yn edrych ar y modd y mae’r syniad cymharol newydd o ddod ag athroniaeth i’r ystafell ddosbarth yn datblygu.

Meddai Katie Dutton, cydlynydd digwyddiadau Prifysgol Glyndŵr: “Mae Cyfres o Ddarlithoedd Athrawol ac Agoriadol y brifysgol yn dathlu ac arddangos rhagoriaeth academaidd staff athrawol y brifysgol.

“Mae darlith yr Athro Costello yn argoeli i fwrw golwg hynod ddiddorol ar y farn ddiweddaraf am y pwnc yma, a bydd o ddiddordeb arbennig i athrawon, rhieni ac eraill sy’n gysylltiedig â datblygiad plant. Mae’r syniad o athroniaeth mewn ysgolion cynradd wedi denu llawer o sylw gan y cyfryngau yn ystod y blynyddoedd diwetha wrth i’w boblogrwydd gynyddu. Bydd yr Athro Costello yn bwrw golwg ar sut a pham y mae hyn yn wir.

“Fel gyda pob darlith yn y gyfres, bydd y ddarlith yma am ddim i’w mynychu, er bod angen archebu o flaen llaw.”

Bydd yr Athro Costello, athro mewn addysg gynradd yn y brifysgol, yn ateb cwestiynau gan y gynulleidfa ar ôl y ddarlith, a gynhelir Ddydd Iau, Mehefin 7 yng Nghanolfan Catrin Finch ar gampws y brifysgol yn Wrecsam. Cynghorir pawb sy’n mynychu i gyrraedd am 6.30pm er mwyn cychwyn am 7pm.

Top