Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cysylltiad arbenigwr ar-lein Prifysgol Glyndŵr â sioe dechnoleg ryngwladol

11 Ionawr 2012

Mae arbenigwr technoleg cyfathrebu o Brifysgol Glyndŵr wedi sicrhau cysylltiad mawreddog gyda sioe technoleg defnyddwyr fwya’r byd – trwy Skype o’i gartref yng ngogledd Cymru. 

Gofynwyd i’r Athro Peter Excell, Deon Sefydliad y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, ateb cwestiynau am ddyfodol dyfeisiau symudol a rhyngweithio pobl â chyfrifiaduron gan ymwelwyr â Sioe Electroneg Defnyddwyr (CES) 2012 yn Las Vegas.

Disgwylir i’r sioe, sydd hefyd yn cynnwys ymddangosiadau gan y seren pêl-fasged Dennis Rodman a’r sêr pop Justin Bieber a 50 Cent, ddenu 140,000 o bobl o’r diwydiant technoleg defnyddwyr.

Mae’r Athro Excell yn adnabyddus yn y maes am ei waith yn ymwneud â dyfodoleg a thechnoleg symudol a derbyniodd wahoddiad i sesiwn holi ac ateb yn sgil ei aelodaeth o Sefydliad y Peirianwyr Trydanol ac Electroneg (IEEE).

“Roedd y gwahoddiad yn gwbl annisgwyl,” meddai. “Mae’r sioe yn anferth, felly mae’n fraint gwirioneddol cael gwahoddiad i gymryd rhan. Y mae hefyd yn gyfle gwych i dynnu sylw cynulleidfa fyd-eang at enw Prifysgol Glyndŵr.

“Doeddwn i’n methu mynd i’r sioe ei hun ond edrychaf ymlaen at gysylltu o bell trwy Skype – mi fydda’i ar-lein rhwng 9pm-10pm bob nos yn ystod y sioe.”

Dywed yr Athro Excell ei fod yn edrych ymlaen fwyaf at glywed a rhannu safbwyntiau am brofiadau defnyddwyr a thechnoleg adnabod lleisiau. 

“Mae bodau dynol yn gyfyngedig iawn. Mae gennym olwg 3D a sain amgylchu llawn trwy ein llygaid a’n clustiau – ond dim ond allbwn monoffonig trwy ein cegau wrth i ni siarad. Mae hyn yn gosod bob math o heriau i gael cyfrifiaduron i adnabod y llais dynol yn gywir. Byddai meistroli hynny yn ddatblygiad allweddol gan ein bod yn gallu siarad yn llawer cyflymach nag y byddwn byth yn gallu teipio.”  

Bydd cynrychiolwyr o dros 140 o wledydd ledled y byd yn mynychu CES Rhyngwladol 2012, a gynhelir rhwng 10-13 Ionawr.

Mae’r sioe yn cynnwys cyfres o areithiau cyweirnod a channoedd o arddangoswyr yn arddangos y datblygiadau technolegol diweddaraf.

Cynhelir chwe sesiwn holi ac ateb wedi’u categoreiddio bob dydd fel rhan o’r digwyddiad – dyfeisiau symudol a chymwysiadau a phrofiad defnyddwyr, a gwmpasir gan yr Athro Excell, ynghyd â storio digidol, teledu, gwe-dechnolegau a thechnolegau mewn-cerbyd.

Am fwy o wybodaeth am y CES Rhyngwladol ewch i www.cesweb.org

Top