GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Cynhadledd i ddod â meddyliau creadigol blaenllaw ynghyd

Cre8tiv welsh with pic

31 Mai 2012

Cynhelir cynhadledd sy’n canolbwyntio ar chwalu’r rhwystrau a wynebir gan bobl sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Bydd Cynhadledd Cre8tiv 2012 yn dod â chymuned fusnes diwydiannau creadigol y DU ynghyd am ddeuddydd o rwydweithio, dysgu a busnes wyneb-yn-wyneb yng nghalon Gogledd Ddwyrain Cymru.  

Bydd y digwyddiad busnes yma ar Ddydd Iau 19 a Dydd Gwener 20 Gorffennaf yn llawn dop o ddatrysiadau a syniadau newydd ac arloesol i helpu cwmnïau i dyfu eu busnes, gyda datrysiadau rhanbarthol gwerthfawr mewn ystod eang o feysydd busnes.

Pwrpas y gynhadledd fydd ymgysylltu â busnesau lleol a chenedlaethol yn y diwydiannau creadigol. 

Bydd ffocws y gweithdai yn bennaf ar thema gyffredinol y gynahadledd, sef ‘ynysu creadigol’, rhywbeth y mae’r rhan fwyaf o fusnesau diwydiant creadigol yn ei wynebu, yn ogystal â’r mwyafrif o weithwyr llawrydd neu gwmnïau bychain a chanolig eu maint. 

Nod y gynhadledd fydd dod â busnesau o’r un anian at ei gilydd i weithio ar y cyd.

Yn Glyndŵr, mae arbenigwyr yn y diwydiannau creadigol wrth law i gynnig cyngor a throsglwyddo gwybodaeth. Gall y brifysgol ddarparu cyfleusterau ar gyfer cyfarfodydd busnes ar dir niwtral ac mae ganddi hefyd offer o’r radd flaenaf yn ei Chanolfan Diwydiannau Creadigol, sydd ar gael at ddefnydd pawb.   

Mae rhaglen y gynhadledd yn cynnig hyfforddiant, arweiniad, a chyfloedd i weithwyr yn y diwydiannau creadigol sy’n dymuno naill ai mynd i’r diwydiant neu wella eu galluoedd mewn amgylchedd cyfnewidiol. Yn sgil sgyrsiau, rhwydweithio a thrafodaethau, gall cyfranogwyr ddod o hyd i ffyrdd ysbrydoledig o hybu eu proffil a dechrau creu cynlluniau strategol ar gyfer eu gyrfaoedd a thrafod ffyrdd o gydweithio.   

Ortis Deley, cyn-gyflwynydd y Gadget Show fydd y prif siaradwr ar Orffennaf 19. Bydd yn lansio diwrnod cyntaf y gynhadledd gydag araith a sesiwn holi ac ateb, gan roi cyfle i’r gwesteion holi cwestiynau ynglŷn â thaclau neu dechnoleg. 

I weld y rhaglen lawn ac i archebu, cliciwch yma.

Top