Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cynhadledd gwyd chwaraeon ac ymarfer corff yn cynnwys arbenigwyr rhyngwladol

 
13 Mawrth 2012

Ymwelodd ffigyrau blaenllaw o fyd gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff â Phrifysgol Glyndŵr ar gyfer cynhadledd myfyrwyr lwyddiannus.

Roedd nawfed Cynhadledd Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff flynyddol y brifysgol yn cynnwys y maethegydd chwaraeon rhyngwladol, yr Athro Don MacLaren o Brifysgol John Moores Lerpwl.

Hefyd yn siarad yn y gynhadledd oedd Adam Owen, cynfyfyriwr o NEWI, sefydliad rhagflaenol Prifysgol Glyndŵr, sydd erbyn hyn yn bennaeth gwyddor chwaraeon yn Rangers FC.

Trafododd yr Athro MacLaren y modd y mae ymchwil wyddonol a maethol yn ategu ei waith gydag Chlwb Pêl-droed Everton, Sale Sharks a Northampton Saints RFC.

Yn nes ymlaen yn y dydd, cafodd myfyrwyr trydedd flwyddyn a meistr gyfle i arddangos eu gwaith ymchwil i’w cydfyfyrwyr.

Meddai Dr Duncan Mascarenhas, uwch ddarlithydd mewn seicoleg chwaraeon ac ymarfer corff: “Llongyfarchiadau i’r holl gyflwynwyr a ddeliodd yn dda gyda’r pwysau gan roi awgrymiadau gwerth chweil i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn ynghylch sut i ymdrin â’u traethodau trydedd flwyddyn.”

Top