Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyhoeddi ennillwyr gwobr arolwg myfyrwyr cenedlaethol

NSS prizewinners welsh with pic 1

18 Mai 2012

Enillodd dau fyfyriwr lwcus o Brifysgol Glyndŵr wobr ariannol o £500 yr un ar ôl cwblhau’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC).

Lisa Buckle a Gary Windrow oedd yr enillwyr yn y gystadleuaeth prifysgolion i ennill iPad 2 neu wobr ariannol gyfatebol.

Penderfynodd y ddau gymryd yr arian ar ôl i’w henwau gael eu tynnu ar hap o blith israddedigion blwyddyn-olaf a gwblhaodd yr arolwg yn y brifysgol. 

Meddai Lisa, myfyrwraig chwaraeon ac ymarfer corff 22 mlwydd oed o Riwabon: “Cefais dipyn o sioc. Ro’n i’n meddwl mai rwtshbost oedd o pan gyrhaeddodd fy mewnflwch.

“Rydw i wedi bwcio gwyliau ar gyfer mis Gorffennaf felly dewisais yr arian yn lle’r iPad – bydd yn handi iawn tra bydda’i ffwrdd!”

NSS prizewinners welsh with pic 2

Gwyliau oedd ar yr agenda i Gary, myfyriwr rheolaeth iechyd, dioglewch ac amgylchedd galwedigaethol, hefyd. 

Meddai: “Rydw i wedi arfer llenwi arolygon gan gyd-fyfyrwyr, felly cefais andros o sioc pan glywais ’mod i wedi ennill. Bydd yr arian yn mynd tuag at wyliau haf yn Ibiza. Mae’r AMC yn gyfle gwych i leisio eich barn.”

Cynhelir yr AMC yn genedlaethol bob blwyddyn er mwyn cael amcan o farn myfyrwyr blwyddyn-olaf am eu profiad prifysgol.

Yn seiliedig ar atborth o arolygon blaenorol, mae Prifysgol Glyndŵr wedi gwneud gwelliannau sylweddol er mwyn gwella bywyd ar y campws.

Mae’r rhain yn cynnwys oriau agor hirach yn y llyfrgell, buddsoddi mewn mwy o gyfleusterau cyfrifiadurol, ac annog datblygiad dwsinau o glybiau a chymdeithasau newydd.

Meddai Adam Fuller, llywydd Urdd y Myfyrwyr: “Mae’r AMC yn ffordd ardderchog o ddarganfod barn myfyrwyr am eu cyfnod yn y brifysgol.

“Mae wedi ein galluogi ni, gan gydweithio â’r Brifysgol, i wneud newidiadau go-iawn a pharhaol er gwell.

“Llongyfarchiadau i Lisa a Gary ar ennill, gan obeithio y gwnân nhw ddefnydd da o’r arian.”

Top