Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ceisiadau i Brifysgol Glyndŵr ar i fyny

9 Ionawr 2012

Mae Prifysgol Glyndŵr yn mynd yn groes i’r tueddiad cenedlaethol o geisiadau prifysgol gostyngol ar ôl datgelu fod ei cheisiadau wedi cynyddu 7% ers yr adeg yma y llynedd.

Yn ôl y gwasanaeth derbyniadau prifysgolion, UCAS, mae’r nifer o fyfyrwyr sy’n gwneud cais i astudio cyrsiau israddedig mewn prifysgolion ledled Cymru i lawr 9.3% o’i gymharu â dechrau mis Ionawr 2011.

Meddai’r Athro Helen James, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Ar hyn o bryd, ame ceisiadau ar gyfer rhaglenni israddedig llawn amser ym Mhrifysgol Glyndŵr 7% yn uwch nag ar yr un dyddiad y llynedd.

“Mae’n ymddangos ein bod yn mynd yn groes i’r tueddiad cenedlaethol, gyda’r mwyafrif o brifysgolion yng Nghymru a Lloegr yn dweud fod yna lai o geisiadau UCAS ar gyfer cyrsiau sy’n cychwyn yn 2012.

“Mae gan Brifysgol Glyndŵr lefelau ffioedd gwahaniaethol ar gyfer ei chyrsiau mewn cydnabyddiaeth o’r angen i osgoi, cyn belled ag y bo modd, llethu myfyrwyr â dyled anferth pan fyddant yn gadael prifysgol. Mae ein lefel ffioedd ar gyfartaledd yn awr o dan fwyafswm y lefel ffioedd a godir gan sefydliadau, ac efallai hwyrach mai hyn yn rhannol yw’r rheswm dros y diddordeb cynyddol yn ein cyrsiau.

“Fodd bynnag, mae gan lawer o gyrsiau Prifysgol Glyndŵr ogwydd broffesiynol a galwedigaethol, gyda record ragorol o ran cyflogadwyedd graddedigion. Hwyrach fod hyn hefyd yn ffactor allweddol yn ein llwyddiant i ddenu darpary myfyrwyr. 

“Mae cyrsiau mewn meysydd fel cyfrifiadura, astudiaethau plentyndod cynnar, teledu a’r diwydiannau creadigol yn recriwtio’n dda, yn ogystal â nyrsio a gwaith cymdeithasol, sydd wedi derbyn nifer uchel iawn o geisiadau. Rydym yn disgwyl ceisiadau ychwanegol ar gyfer y cyrsiau i gyd yn ystod yr wythnosau nesaf ac yn gobeithio derbyn gymaint o ymgeiswyr a phosib.”

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynghylch sut i wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Top