Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Canolfan y Diwydiannau Creadigol i gynnal sesiwn rhwydweithio busnes

CCI networking welsh text and pic

30 Ebrill 2012

Mae Prifysgol Glyndŵr yn agor drysau ei Chanolfan y Diwydiannau Creadigol i fusnesau lleol yr wythnos hon i nodi blwyddyn ers iddi agor.  

Mae Arloesiadau Glyndŵr yn rhedeg sesiwn rwydweithio yn y ganolfan, yn Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, Ddydd Iau 3 Mai rhwng 10am a 2pm.

Yn ogystal â chael cyfle i weld yr adeilad, bydd yr ymwelwyr yn derbyn coffi Starbucks a chyw iâr o am ddim o Nando’s, a fydd yn coginio bwyd barbeciw wrth y fynedfa i’r ganolfan trwy gydol y dydd. Bydd crefftau wedi’u cynhyrchu gan entrepreneuriaid o Ogledd Cymru yn cael eu harddangos hefyd.

Meddai Jemma Kinch, o Arloesiadau Glyndŵr: “Mae Canolfan y Diwydiannau Creadigol yn gyfleuster sy’n bodoli i’r gymuned leol a busnesau lleol, nid dim ond i’n myfyrwyr ni, ac rydym yn gobeithio rhannu rhai o’r cyfleoedd y mae’n eu cynnig ar y diwrnod.”

Agorwyd Canolfan y Diwydiannau Creadigol £5m ym mis Mawrth 2011 er mwyn darparu canolfan newydd yn yr ardal sy’n hyrwyddo cydweithrediad rhwng celf a dylunio, cyfrifiadura a pheirianneg.

Mae’n cynnwys ystafelloedd Apple Mac a stiwdios teledu o’r radd flaenaf, yn ogystal â bod yn gartref newydd BBC Cymru yn Wrecsam.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad rhwydweithio, ffoniwch Jemma Kinch ar 01978 293985 neu ebostiwch j.kinch@glyndwr.ac.uk

Top