GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Cadeirydd cyngor Sir y Fflint yn canmol Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr

FCC chairman racecourse welsh with pic

4 Mai 2012

CAFODD cadeirydd Cyngor Sir y Fflint flas ar letygarwch ardderchog yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr – i gyd at achos da.

Arwerthodd y Cynghorydd Hilary McGuill ddiwrnod mewn blwch lletygarwch yn gwylio CPD Wrecsam yn chwarae’n erbyn Braintree Town yng ngêm gynghrair ola’r tymor yn ei chinio elusennol blynyddol.

Codwyd £8,800 ar gyfer ysbyty Great Ormond Street hospital ac Elusen Canser Macmillan, gyda’r cynghorydd ei hun yn gallu mwynhau un o’r prif wobrau ei hun ar ôl i’w mab-yng-nghyfraith wneud y cynnig uchaf.

Mwynheodd y Cynghorydd McGuill a’i theulu driniaeth arbennig, gyda rheolwr cyfleusterau chwaraeon Prifysgol Glyndŵr, Anna Marie Brown, yn tendio arnynt.

Meddai’r Cynghorydd McGuill: “Cawsom amser arbennig, cwbwl ddiguro. Roedd Anna Marie yn westywraig wych. Fe drefnodd siocled poeth ar gyfer y plant yn ystod hanner-amser, a gadael iddyn nhw gicio o’r smotyn ar ddiwedd y gêm, oedd yn wefr go-iawn iddyn nhw.

“Cafodd y pump oedolyn oedd yno amser tan gamp hefyd.

“Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd tuag at y digwyddiad am eu caredigrwydd, yn ogystal â phawb a wnaeth gynigion ac sydd wedi mynychu’r gwahanol ddigwyddiadau a gynhaliwyd gennym eleni.

“Llawer o ddiolch hefyd i Brifysgol Glyndŵr am ei chefnogaeth.”

Top