Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

CPD Wrecsam yn arwyddo trwydded tir 15-mlynedd gyda Phrifysgol Glyndŵr

5 Mawrth 2012

Cadarnhawyd y bydd Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr yn cynnal gêmau cartref CPD Wrecsam am y 15 mlynedd nesaf.

Mae’r clwb pêl-droed wedi arwyddo trwydded 15-mlynedd gyda’r brifysgol a fydd yn eu gweld yn dal i chwarae yn y stadiwm.

Daeth y stadiwm i eiddo Prifysgol Glyndŵr ym mis Gorffennaf 2011 fel ased cymunedol i ogledd ddwyrain Cymru.

Mae’r cytundeb newydd yn rhoi sefydlogrwydd i’r clwb wrth iddo droi ei olygon at ddatblygu dros y blynyddoedd nesaf.

“Mae hwn yn gam arwyddocaol ymlaen ac yn cwrdd â meini prawf y clwb i allu parhau i chwarae yn y Gynhadledd Bêl-droed ac yn y Cynghrair Pêl-droed,” cadarnhaodd Prif Weithredwr CPD Wrecsam, David Roberts.

“Ar ran y Bwrdd, hoffwn ddiolch i Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr, yr Athro Michael Scott, y Cyfarwyddwr Cyllid Paul Whiting a’r Cyfarwyddwr Rheolaeth Campws a Gwasanaethau Masnachol Lynda Powell am eu holl gymorth wrth sicrhau fod y mater hwn yn cael ei drafod o fewn yr amser gofynnol.”

Meddai’r Athro Scott: “Rydym yn falch iawn fod y cytundeb wedi’i gwblhau ac mae’n wych gweld y clwb yn gwneud cystal.

“Rydym eisiau gwneud y Cae Ras yn stadiwm ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru i gyd. Mae arnom angen stadiwm gymunedol ble gellir cynnal pêl-droed broffesiynol ar y lefel uchaf.”

Hyd yma, cynhaliwyd tair gêm ryngwladol Dan 21 Cymru yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr, ynghyd â Chymru v Awstralia mewn gêm Rygbi Pedair Gwlad.

Mae Crusaders Gogledd Cymru hefyd yn chwarae gêmau cartref yn y stadiwm.
Top