Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Arloesiadau Glyndŵr yn cael ei enwi fel y busnes sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru yn 2012


17 Medi 2012
Arloesiadau Glyndŵr yn cael ei enwi fel y busnes sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru

Mae Arloesiadau Glyndŵr, cerbyd masnachol Prifysgol Glyndŵr, wedi cael ei enwi fel y cwmni sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru.

Derbyniodd y busnes yr anrhydedd yn Twf Cyflym 50, cynllun gwobrwyo blynyddol ar gyfer busnesau Cymreig.

Wedi’i sefydlu bedair blynedd yn ôl, mae Arloesiadau Glyndŵr wedi tyfu 494% yn y 12 mis diwethaf. Yn ogystal, derbyniodd wobr Diwydiannau Creadigol a Gwybodaeth yn y digwyddiad yng Nghaerdydd Ddydd Gwener 14 Medi.

Daw’r yn sgîl caffael cyfleusterau newydd ac ymchwil gysylltiedig, gan gynnwys gwaith ar baneli heulol, sgriniau ar gyfer ffônau symudol a drychau prototeip ar gyfer telesgop mwya’r byd.

Mae Arloesiadau Glyndŵr hefyd wedi bod yn gyfrifol am gyflenwi prosiect chwe-ffigwr gyda KK Fine Foods i helpu cyflogwyr i hybu sgiliau eu gweithlu yn ystod y dirwasgiad.

Arweiniodd hyn at gyfres o raglenni Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) proffidiol gyda Phrifysgol Dechnegol Talaith Bauman yn Rwsia. 

Meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Roeddem yn falch iawn gyda’r wobr Diwydiannau Creadigol a Gwybodaeth, ond roedd clywed ein bod wedi ennill y wobr fawr yn anhygoel.

“Enillwyd y wobr yn sgîl ffeithiau cadarn; trosiant, cyfrifon, gwybodaeth o Dŷ’r Cwmnïau. Mae’n gwbl wych.

“Rydym bob amser wedi dweud ein bod yn bodoli i gefnogi economi gogledd Cymru, ac mae’r wobr hon yn dangos ein bod yn gwneud cynnydd ardderchog ac yn helpu i yrru economi’r ardal.”

Meddai Cyfarwyddwr menter Twf Cyflym 50 Cymru, yr Athro Dylan Jones-Evans: “Gyda’i gilydd, cynhyrchodd yr hanner cant o gwmnïau drosiant o dros £3 biliwn yn 2011, sy’n record.

“Yn bwysicach fyth, crëwyd dros 3,800 o swyddi newydd ganddynt, gan ddangos – hyd yn oed mewn cyfnod economaidd anodd – y gall busnesau Cymreig fod yn gystadleuol mewn amgylchedd byd-eang sy’n gynyddol derfysglyd.”
Top