Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Arddangos gwaith myfyrwyr celf ar gyfer Helfa Gelf

Helfa Gelf welsh with pic

29 Awst 2012

Bydd ystod eang o waith gan staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr yn cael ei arddangos i’r cyhoedd.

Bob penwythnos yn ystod mis Medi, cynhelir Cyweithfa Glyndŵr yn Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru, gan roi mewnwelediad unigryw i ymwelwyr i fyd yr artist.

Mae’r Gyweithfa yn cynnwys myfyrwyr, graddedigion diweddar, arddangoswyr a darlithwyr. Maent yn gweithio mewn amryw o gyfryngau gwahanol gan gynnwys arlunio, ffilm, cerflunio a gwaith metel.

Ddydd Gwener, Medi’r 7fed, cynhelir digwyddiad agoriadol yn yr Ysgol Gelf a Dylunio a fydd hefyd yn nodi lansiad Helfa Gelf/Art Trail Wrecsam.

Yn awr yn ei seithfed flwyddyn, mae’r Helfa Gelf yn ddigwyddiad celfyddydol blynyddol am ddim sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr weld artistiaid a’u gwaith mewn stiwdios. Mae’n rhoi cyfle iddynt weld beth sy’n mynd ymlaen yn y cefndir a chwestiynu’r ysbrydoliaeth tu ôl i waith celf.

Meddai Clare Harding, myfyrwraig celfyddyd gain sy’n aelod o Gyweithfa Glyndŵr: “Mae Helfa Gelf yn gyfle gwerthfawr i mi hyrwyddo fy ngwaith a chyfarfod artistiaid eraill sy’n weithredol yn fy ardal i.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd yn brofiad dysgu enfawr i mi, ac rydw i’n edrych ymlaen i gyfarfod ag ymwelwyr i’r arddangosfa.”

Dywedodd Katie Brute, hithau hefyd yn gyd-aelod o’r Gyweithfa ac yn fyfyrwraig celfyddyd gain, fod yr Helfa Gelf yn ffordd o wneud celfyddyd yn fwy hygyrch i bobl ledled yr ardal.

Meddai: “Mae’r Helfa Gelf yn ffordd wych i bobl brofi’r amrywiaeth helaeth o gelf a chrefft gweledol cyffrous sydd gennym ni yng Ngogledd Cymru.”

Bydd yr arddangosfa yn agor Ddydd Gwener, Medi’r 7fed yn Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru yn Stryt y Rhaglaw, Wrecsam. Cynhelir y lansiad o 7pm tan 9pm.

Bydd gwaith y Gyweithfa yn cael ei arddangos rhwng 11am-5pm o Ddydd Gwener tan Ddydd Sul gydol mis Medi. Mynediad am ddim.

Nodiadau i olygyddion

Derbyniodd prosiect yr Helfa Gelf/Art Trail nawdd ariannol gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariannir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Am fwy o wybodaeth am arddangos Cyweithfa Glyndŵr, ewch i http://www.helfagelf.co.uk/en/artists/glyndwr-collective

Top