Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Arddangos gwaith myfyrwyr celf ar gyfer Helfa Gelf

Helfa Gelf welsh with pic

29 Awst 2012

Bydd ystod eang o waith gan staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr yn cael ei arddangos i’r cyhoedd.

Bob penwythnos yn ystod mis Medi, cynhelir Cyweithfa Glyndŵr yn Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru, gan roi mewnwelediad unigryw i ymwelwyr i fyd yr artist.

Mae’r Gyweithfa yn cynnwys myfyrwyr, graddedigion diweddar, arddangoswyr a darlithwyr. Maent yn gweithio mewn amryw o gyfryngau gwahanol gan gynnwys arlunio, ffilm, cerflunio a gwaith metel.

Ddydd Gwener, Medi’r 7fed, cynhelir digwyddiad agoriadol yn yr Ysgol Gelf a Dylunio a fydd hefyd yn nodi lansiad Helfa Gelf/Art Trail Wrecsam.

Yn awr yn ei seithfed flwyddyn, mae’r Helfa Gelf yn ddigwyddiad celfyddydol blynyddol am ddim sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr weld artistiaid a’u gwaith mewn stiwdios. Mae’n rhoi cyfle iddynt weld beth sy’n mynd ymlaen yn y cefndir a chwestiynu’r ysbrydoliaeth tu ôl i waith celf.

Meddai Clare Harding, myfyrwraig celfyddyd gain sy’n aelod o Gyweithfa Glyndŵr: “Mae Helfa Gelf yn gyfle gwerthfawr i mi hyrwyddo fy ngwaith a chyfarfod artistiaid eraill sy’n weithredol yn fy ardal i.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd yn brofiad dysgu enfawr i mi, ac rydw i’n edrych ymlaen i gyfarfod ag ymwelwyr i’r arddangosfa.”

Dywedodd Katie Brute, hithau hefyd yn gyd-aelod o’r Gyweithfa ac yn fyfyrwraig celfyddyd gain, fod yr Helfa Gelf yn ffordd o wneud celfyddyd yn fwy hygyrch i bobl ledled yr ardal.

Meddai: “Mae’r Helfa Gelf yn ffordd wych i bobl brofi’r amrywiaeth helaeth o gelf a chrefft gweledol cyffrous sydd gennym ni yng Ngogledd Cymru.”

Bydd yr arddangosfa yn agor Ddydd Gwener, Medi’r 7fed yn Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru yn Stryt y Rhaglaw, Wrecsam. Cynhelir y lansiad o 7pm tan 9pm.

Bydd gwaith y Gyweithfa yn cael ei arddangos rhwng 11am-5pm o Ddydd Gwener tan Ddydd Sul gydol mis Medi. Mynediad am ddim.

Nodiadau i olygyddion

Derbyniodd prosiect yr Helfa Gelf/Art Trail nawdd ariannol gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariannir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Am fwy o wybodaeth am arddangos Cyweithfa Glyndŵr, ewch i http://www.helfagelf.co.uk/en/artists/glyndwr-collective

Top