Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Arddangosfa celf a diwydiant i arddangos rol glo, cope a haearn yng Nghymru

Art and industry with pic

Medi 28 2012

Bydd gorffennol diwydiannol Cymru a’r cymunedau a ffurfiwyd yn sgil y diwydiannau copr, glo a haearn yn cael eu harddangos mewn arddangosfa newydd yn Wrecsam.

Mae Celf a Diwydiant yn arddangosfa o 27 o weithiau celf o gasgliad lleol, yn dyddio o’r 20fed ganrif gan artistiaid Cymreig yn bennaf, yn dangos agweddau o Gymru Ddiwydiannol o’r gweithfeydd a’r gweithwyr i’r tirluniau diwydiannaol a grëwyd. 

Bydd ar agor i’r cyhoedd rhwng y 9fed o Hydref at y 14eg o Ragfyr 2012 yn Oriel Sycharth, Prifysgol Glyndŵr.

Benthycwyd y gweithiau i’r brifysgol gan gasglwr celf lleol, sydd wedi creu’r casgliad dros gyfnod o 45 mlynedd.

Mae’r lluniadau a’r paentiadau yn bortreadau o dde Cymru yn bennaf, gan gynnwys Gweithfeydd Copr y Morfa; Gwaith Glo Ynyscedwyn ger Ystradgynlais; cymoedd y Rhondda; Pontrhydyfen yng Nghwm Afan, Port Talbot; Llanhileth Glyn Ebwy a Gweithfeydd Dur Alcan y Tŷ Du ger Casnewydd, Gwent.

Cynrychiolir Gogledd Cymru yn yr arddangosfa gan weithiau celf yn dangos Gweithfeydd Dur Brymbo a Chapel Seion, Cefn Mawr.

Curadwyd Celf a Diwydiant gan Estelle Thompson, sy’n athro gwadd ym Mhrifysgol Glyndŵr ac yn gydlynydd arddangosfeydd yn Oriel Sycharth.

Meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Mae eleni yn nodi 125 mlynedd ers creu’r coleg sylfaenol a esblygodd yn Brifysgol Glyndŵr.

“Pa ffordd well o ddathlu’r pen-blwydd yma na thrwy lansio arddangosfa o baentiadau Cymreig gyda themâu a thirluniau diwydiannol a fenthycwyd i’r brifysgol o gasgliad preifat – maent yn gofnod o galon ddiwydiannol y wlad ac yn dyst i ansawdd celfyddyd Gymreig.”

  • Arddangosir Celf a Diwydiant yn Oriel Sycharth, Prifysgol Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, o Ddydd Mawrth 9 Hydref hyd at Ddydd Gwener 14 Rhagfyr 2012. Ceir arddangosiad arbennig Ddydd Mawrth 9 Hydref rhwng 5-7pm. Mae’r oriel, sydd wedi’i lleoli uwchben y brif dderbynfa, ar agor rhwng 9am a 4.30pm o Ddydd Llun tan Ddydd Gwener, mynediad am ddim. Mae catalog sy’n cyd-fynd â’r gwaith ar werth am £5.00. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Cora Thorne ar orielsycharth@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293950. 
Top