Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Anrhegion Nadolig cynnar i enillwyr cystadleuaeth gwasanaeth tân ac achub

Fire service prize welsh with pic

12 Rhagfyr 2012

Derbyniodd dilynwr facebook lwcus a chriw o fyfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr anrhegion Nadolig cynnar fel rhan o ymgyrch diogelwch myfyrwyr a drefnwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.  

Mewn pryd ar gyfer y tymor newydd mis Medi diwethaf, comisiynodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru fyfyrwyr theatr a pherfformio o Brifysgol Glyndŵr i gynhyrchu clipiau byr yn hyrwyddo diogelwch tân myfyrwyr a bostiwyd ar ei dudalennau YouTube a Facebook. Roedd pob un o’r fideos diogelwch tân yn cynnwys straeon ffuglennol yn seiliedig ar wahanol themâu diogelwch tân – bob un â neges ddeifiol.  

Defnyddiwyd y pum fideo a gynhyrchwyd mewn cystadleuaeth Facebook Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ble anogwyd gwylwyr i ‘hoffi’ eu ffefryn gydag un ‘hoffwr’ yn ennill Kindle newydd sbon.

Robyn Hawkins, athrawes o Groesoswallt sydd newydd raddio oedd yr ‘hoffwr’ facebook lwcus a ddewiswyd ar hap a’i chyflwyno gyda’r Kindle yr wythnos ddiwethaf. Meddai: “Graddiais o Glyndŵr yn ddiweddar a dwi’n meddwl fod y fideos yn ffordd wych o gyfleu’r negeseuon pwysig yma i fyfyrwyr. Rydw i wrth fy modd ’mod i wedi ennill y Kindle!”

Yn ogystal, cyflwynodd y Gwasanaeth docynnau sinema i’r criw a gymrodd ran yn y fideo gyda’r mwyaf o ‘hoffterau’. Y myfyrwyr a gymrodd ran yn y fideo mwyaf poblogaidd, o’r enw ‘Peidiwch â gwadd angau i’r parti’, oedd Kayleigh Venables, Lee Titley, David Smith Ames ac Alexandra Newbon.

Meddai Elen Mai Nefydd, uwch ddarlithydd mewn theatr a pherfformio: “Rydym yn gweithio gyda chyrff allanol yn gyson er mwyn darparu myfyrwyr gyda phrosiectau bywyd go-iawn, a dyma’r un diweddaraf.

"Roedd Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru eisiau gwneud rhywbeth ychydig bach yn wahanol i hyrwyddo diogelwch tân i lasfyfyrwyr a dyma nhw’n gofyn i ni os oedden ni eisiau cyfranogi. 

“I ddechrau, dim ond un o’r pum fideo yr oedden nhw’n mynd i’w ddefnyddio yn eu cyhoeddusrwydd, ond am eu bod yn eu hoffi cymaint fe benderfynon nhw eu defnyddio nhw i gyd. Mae’n wych fod y criw gyda’r mwyaf o ‘hoffterau’ wedi cael eu gwobrwyo, ac rwy’n clywed fod yna ymateb positif wedi bod i’r fideos i gyd.

“Roedd llwyddiant y prosiect yn ddyledus i waith caled y myfyrwyr ac yn enghraifft arall o’r modd y gall sgiliau theatr a pherfformio fod yn ddefnyddiol ar gyfer gymaint o wahanol leoliadau.

Meddai Gareth Griffiths, Uwch Reolwr Diogelwch Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Roedd yn bleser cael gweithio gyda myfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr ac roedd safon eu gwaith yn uchel iawn.

“Mae’n bwysig fod myfyrwyr yn deall pwysigrwydd cadw’n ddiogel tra’n cael hwyl – a thrwy weithio gyda Glyndŵr i greu’r fideos byr, off-bît yma rydym yn gobeithio y bydd ein negeseuon, sydd â’r potensial i achub bywydau, yn creu argraff go-iawn.

“Roedd y fideos yn boblogaidd iawn ac roeddem yn falch fod gymaint o bobl wedi eu mwynhau.”

I weld y fideos ewch i www.facebook/northwalesfireservice neu fel arall ewch i www.youtube.com/nwalesfireservice.
Top