Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Agoriad swyddogol bar newydd i fyfyrwyr a dilynwyr pêl-droed

Cent with pic welsh

Medi 26 2012

Mae bar newydd ei ailwampio a fydd yn cael ei rannu rhwng myfyrwyr a dilynwyr pêl-droed wedi cael ei agor yn swyddogol yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr.

Agorwyd Bar y Canmlwyddiant Ddydd Mawrth 25 Medi cyn gêm gartref CPD Wrecsam vs Barrow gan Adam Fuller, Llywydd Urdd Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr, a David Blaney, prif weithredwr etholedig Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Trawsnewidiwyd y bar am gost o £90,000 ar ôl i Brifysgol Glyndŵr brynu’r stadiwm y llynedd, ac erbyn hyn mae’n cynnwys cyfleusterau o’r radd flaenaf gan gynnwys sgriniau plasma, byrddau pŵl,   Wi-Fi a llwyfan ar gyfer bandiau byw, troellwyr disgiau a digwyddiadau comedi.

Bydd yn gartref cymdeithasol newydd i fyfyrwyr y brifysgol ac yn dal i fod yn agored i gefnogwyr CPD Wrecsam a thimau cartref eraill ar ddyddiau gêmau yn y stadiwm.

Tra’n siarad yn yr agoriad swyddogol, meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Dyma’r ailwampiad cyntaf o bwys ers i’r stadiwm ddod i’n meddiant, a rhaid cyfaddef ein bod wedi’n plesio’n arw ag ef. Rydym wedi gwario £300,000 ar welliannau o gwmpas y cae ond mae llawer o hynny wedi bod ar faterion iechyd a diogelwch a phethau na allwch eu gweld. 

“Ond mae Bar y Canmlwyddiant yn rhywbeth y gallwch ei weld, ac mae’n deyrnged i’r tîm a’i rhoddodd at ei gilydd ac i’r clwb pêl-droed am eu cefnogaeth. Mae hwn yn mynd i fod yn gyfleuster ar y cyd rhwng ein myfyrwyr a’r cefnogwyr pêl-droed. Nid ydym yn gwahaniaethu rhwng tref a phrifysgol yma yn Wrecsam – mae pawb fel un – ac rwy’n ffyddiog y bydd yn llwyddiant ysbugol.” 

Meddai David Blaney, prif weithredwr etholedig Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru: “Mae’n bleser gen i fod yma yn agor y bar. Un o’n prif amcanion ac un o brif amcanion Llywodraeth Cymru yw gwella cyfleusterau myfyrwyr ledled Cymru a rhoi rôl fwy i fyfyrwyr wrth redeg addysg uwch. Dim ond y dechrau yw agor y bar yma, fodd bynnag, ac rydym yn gobeithio y bydd buddsoddiadau o’r fath yn lledaenu trwy brifysgolion trwy Gymru benbaladr. Pob dymuniad da i’r dyfodol i bawb sy’n yfed yn y bar.” 

Meddai Adam Fuller, Llywydd Urdd Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr: “Hoffwn ddiolch i’r brifysgol am roi’r rhyddid i’r myfyrwyr ddewis sut oedden nhw eisiau i’r bar edrych a theimlo. Mae’n ofod mor hyblyg – gall myfyrwyr ddod ag astudio yn y gornel neu ddod am ddiod a gwylio chwaraeon byw.

“Bydd Bar y Canmlwyddiant yn ein helpu i wella profiad myfyrwyr mewn ffordd helaeth.”

Top