Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Tîm profiad myfyrwyr yn rhoi myfyrwyr yn gyntaf ym Mhrifysgol Glyndŵr

 
student experience team welsh with pic

19 Rhagfyr 2011

Mae twf tîm cefnogi newydd ym Mhrifysgol Glyndŵr yn helpu i roi profiad prifysgol o’r radd flaenaf i fyfyrwyr.

Mae tîm o gydlynwyr profiad myfyrwyr yn monitro ansawdd gweithgareddau bob dydd myfyrwyr a’u barn am bob agwedd ar fywydd prifysgol. 

Yn sgil yr ymgyrch ddiweddaraf, derbyniodd y fyfyrwraig therapi galwedigaethol Kester Black daleb Amazon gwerth £50 mewn gwobr yn dilyn arolwg ôl-gofrestru.

Cynhaliwyd yr arolwg, a anfonwyd at fyfyrwyr blwyddyn gyntaf, er mwyn cael safbwynt myfyrwyr am eu cyflwyniad i fywyd prifysgol – o fynychu dyddiau agored i’r wythnos pan wnaethont gofrestru.

Rhoddodd gyfle i fyfyrwyr roi atborth llawn am eu profiad, boed nhw’n teimlo y gallai fod yn well, beth yn eu barn nhw oedd yn llwyddiannus, gan roi’r cyfle iddynt wneud argymhellion ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol.

Erbyn hyn mae’r wybodaeth a gasglwyd yn cael ei defnyddio i helpu i roi’r broses gynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf ar waith, a gwella profiad myfyrwyr ar gyfer y rheiny a fydd yn ymuno â’r brifysgol ym mis Medi 2012.

Meddai Sally Harrison, cyfarwyddwr cyswllt ar gyfer profiad myfyrwyr: “Mae’r arolwg ôl-gofrestru yn ddim ond un o blith nifer o fesurau a gyflwynwyd gan y brifysgol i wella profiad myfyrwyr. 

“Rydym yn sylweddoli mai’r unig ffordd o wella profiad myfyrwyr yn y brifysgol yw trwy siarad gyda a gweithredu ar farn y myfyrwyr, ac mae’n bleser gennym allu cynnig gwobr iddynt am eu cydweithrediad.”

Meddai Kester: “Ro’n i wedi gwirioni pan enillais y wobr arolwg myfywyr, a dyma’r tro cynta i mi ennill cystadleuaeth hefyd! Roedd yn arolwg mor gyflym a syml i’w lenwi. Ro’n i’n falch o gael y cyfle i roi atborth gan i mi gael gymaint o gefnogaeth gan y brifysgol yn ystod fy wythnos ymsefydlu.” 

“Roedd yr amseru’n berffaith, gan ’mod i’n mynd i ddefnyddio’r daleb tuag at brynu anrhegion Nadolig i fy mhlantos.”

Top