Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr mewn partneriaeth i hyrwyddo cynnyrch Cymreig

15 Rhagfyr 2011

Lansiwyd ymgyrch i hyrwyddo ffyrdd gwahanol a dyfeisgar o ddefnyddio’r ystod amrywiol o ffrwythau a llysiau ffres a dyfir yng Nghymru ar y cyd â Phrifysgol Glyndŵr.

Bydd y fenter Tyfu i Garu yn darparu defnyddwyr gyda ryseitiau a syniadau ar gyfer paratoi popeth o fetys i pak choi ac artisiog Jerwsalem.

Bydd cardiau yn cael eu dosbarthu mewn marchnadoedd ffermwyr ac yn cydfynd â gwefan sy’n galluogi defnyddwyr a chynhyrchwyr i rannu rhai o’u hoff ryseitiau.

Mae’r ymgyrch yn rhan o brosiect £1.64 miliwn o’r enw Garddwriaeth Cymru. Dan arweiniad Prifysgol Glyndŵr, ADAS a Chanolfan Organig Cymru, ei nod yw helpu tyfwyr yng Nghymru i farchnata eu cynnyrch.

Meddai Helen Eustace, rheolwr prosiect Garddwriaeth Cymru: “Gallai pobl fod yn betrusgar ynglŷn â phrynu rhai llysiau am eu bod yn anghyffredin ac am nad ydynt yn gwybod sut i’w coginio neu sut i gael y blas gorau ohonynt. Gallai’r un peth fod yn wir am gogydd sy’n derbyn un o’r llysiau mwyaf anghyffredin a dyfir yng Nghymru. Bwriad Tyfu i Garu yw helpu i godi ymwybyddiaeth o gynnyrch o’r fath a sut y gellir eu defnyddio.

“Mae tyfwyr yng Nghymru yn cyflenwi cynnyrch blasus ond am eu bod yn treulio gymaint o amser yn ei datblygu, nid ydyn nhw’n cael amser yn aml i feddwl am y ffordd y maen nhw’n cyfathrebu a marchnata eu cynnyrch i gwsmeriaid posib – a dyma ble gall Garddwriaeth Cymru fod o gymorth.”

Mynychwyd y lansiad Tyfu i Garu gan dyfwyr o Owyrtyn, Llanidloes, Llannefydd, Y Drenewydd a Wrecsam ym Mwyty Shippon yn Plasau ger Wrecsam.  

Cafodd y rhai a fynychodd gyflwyniad i’r ymgyrch, wedi’i ddilyn gan sesiwn trafod syniadau dan arweiniad Sian Roberts, o Ymgynghoriaeth Bwyd Howel, a sesiwn blasu bwyd.

Meddai Helen: “Mae Garddwriaeth Cymru wedi bod yn tyfu yn raddol yn ystod y flwyddyn ddiwetha ac rydym wedi gwneud mwy o gysylltiadau yn sgil yr ymgyrch Tyfu i Garu. Rydym yn gobeithio dal ati i gefnogi mwy a mwy o dyfwyr a chynhyrchwyr bwyd yn ystod y 12 mis nesaf.” 

Mae prosiect Garddwriaeth Cymru wedi derbyn nawdd ariannol trwy gynllun effeithlonrwydd cadwyn gyflenwi Cynllun Datblygu Gwledig Cymru. Ariannir y cynllun hwn gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, ewch i www.horticulturewales.co.uk, ebostiwch horticulturewales@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293967.

Top