GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Owain y graddedig yn cael ei arwyddo i'r Crusaders atgyfodol

5 Rhagfyr 2011

Cyhoeddwyd mai Owain Brown, sy’n raddedig o Brifysgol Glyndŵr, yw’r chwaraewr cyntaf i gael ei arwyddo i’r Crusaders – tîm rygbi cynghrair newydd yng ngogledd Cymru.

Bydd y tîm yn chwarae gêmau cartref yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr. Bydd Owain, sy’n 27 oed, yn chwarae fel blaenwr prop ochr yn ochr â’i frawd, Iwan Brown, 25, prop/blaenwr 2il reng.

Cawsom sgwrs gydag Owain am y datblygiad a’i gynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Sut wnest ti ddod yn gysylltiedig â’r Crusaders ar eu newydd wedd?

Roeddwn i’n chwarae i dîm rygbi cynghrair myfyrwyr Prydain a’n hyfforddwr cynorthwyol oedd Clive Griffiths. Clive yw prif hyfforddwr newydd y Crusaders ac fe gysylltodd â mi ac Iwan ei hun ryw fis yn ôl i weld a oedd diddordeb gennym mewn chwarae i’r clwb.

Sut deimlad yw bod yn rhan o gyfnod newydd mewn rygbi cynghrair yng ngogledd Cymru?

Yn andros o gyffrous. Mae’n gyfle i godi i lefel uwch a chwarae yn erbyn timau a chwaraewyr gwell na’r rhai yr ydw i wedi bod yn chwarae yn eu herbyn yn ystod y tymhorau diwetha. Mae hefyd yn gyfle i mi chwarae yn fy nhref fy hun. Rydw i wastad wedi teithio i ogledd orllewin Lloegr i chwarae, felly bydd yn braf i deulu a ffrindiau allu dod i ’ngwylio i’n chwarae ar eu stepen drws. Bydd ein gêm fwyaf yn erbyn Scorpionau De Cymru. Mae gêm rygbi cynghrair gogledd yn erbyn y de ar y lefel yma yn newydd i’r gêm yng Nghymru felly mae yna ddigon i edrych ymlaen ato.

Beth sydd gan y dyfodol ar gyfer y Crusaders yn dy farn di?

Roedd yn golled fawr i’r dref pan chwalodd tîm Uwch Gynghrair y Crusaders ond mae hyn yn gyfle go iawn i helpu’r gêm i dyfu yng ngogledd Cymru. Mae gennym amser i chwarae ar lefel is na’r Uwch Gynghrair, er mwyn datblygu pethau’n ara’ deg, denu chwararewyr newydd ac adeiladu isadeiledd a fydd yn fwy cynaliadwy yn yr hirdymor. Mae rygbi cynghrair yn fwy poblogaidd nag ydoedd yn Wrecsam cyn i’r Crusaders Celtaidd symud i’r cae ras ac mae hyn yn gyfle i adeiladu ar hynny.

A sut hwyl gei di yn chwarae yn yr un tîm a dy frawd, ti’n meddwl?

Haha....rydym wastad wedi chwarae efo’n gilydd i dimau myfyrwyr Cymru a Phrydain ac yn arfer chwarae efo’n gilydd yng nghlwb rygbi cynghrair Halton Sims Cross yn Widnes. Felly mae’n debyg ein bod wedi hen arfer. Rydym yn bendant wedi anghydweld ar y cae ambell waith ond mae’r ddau ohonom yn gystadleuol iawn ac yn chwarae gyda’r nod o ennill.

Top