Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr chwaraeon yn derbyn gwobrau chwaraeon

 
Sports students welsh with pic8 Rhagfyr 2011

Mae myfyrwyr sy’n ddawnus mewn chwaraeon wedi cael cymorth i gyflawni eu potensial.

Dyfarnwyd ysgoloriaethau a bwrsarïau i nifer o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr mewn cydnabyddiaeth o’u llwyddiannau rhagorol mewn chwaraeon gan gynnwys pêl-droed, pêl-fasged ac athletau.

Daethant at ei gilydd Ddydd Iau (Rhagfyr 8) yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr am ginio i ddathlu eu llwyddiant.
Llongyfarchwyd y myfyrwyr ar eu hymdrechion gan y Dirprwy Is-Ganghellor Dr Allan Howells.

Yn siarad yn y digwyddiad, meddai: “Mae’n bleser gennyf fod yma i’ch cyfarfod chi i gyd ac i gydnabod y cyfraniad yr ydych yn ei wneud i’ch chwaraeon ac i’r brifysgol yn gyffredinol.”

Ymhlith y rheiny a gefnogwyd gan y brifysgol trw ysgoloriaeth y mae’r pencampwr karate Colin Le Maitre.
Meddai Colin, sy’n fyfyriwr fforensig o Ddinbych: “Mae cymorth ariannol yr ysgoloriaeth o fudd mawr i mi.

“Hebddo ni fyddwn yn gallu cystadlu yn ystod fy amser yn y brifysgol.”

Top