Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr chwaraeon yn derbyn gwobrau chwaraeon

 
Sports students welsh with pic8 Rhagfyr 2011

Mae myfyrwyr sy’n ddawnus mewn chwaraeon wedi cael cymorth i gyflawni eu potensial.

Dyfarnwyd ysgoloriaethau a bwrsarïau i nifer o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr mewn cydnabyddiaeth o’u llwyddiannau rhagorol mewn chwaraeon gan gynnwys pêl-droed, pêl-fasged ac athletau.

Daethant at ei gilydd Ddydd Iau (Rhagfyr 8) yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr am ginio i ddathlu eu llwyddiant.
Llongyfarchwyd y myfyrwyr ar eu hymdrechion gan y Dirprwy Is-Ganghellor Dr Allan Howells.

Yn siarad yn y digwyddiad, meddai: “Mae’n bleser gennyf fod yma i’ch cyfarfod chi i gyd ac i gydnabod y cyfraniad yr ydych yn ei wneud i’ch chwaraeon ac i’r brifysgol yn gyffredinol.”

Ymhlith y rheiny a gefnogwyd gan y brifysgol trw ysgoloriaeth y mae’r pencampwr karate Colin Le Maitre.
Meddai Colin, sy’n fyfyriwr fforensig o Ddinbych: “Mae cymorth ariannol yr ysgoloriaeth o fudd mawr i mi.

“Hebddo ni fyddwn yn gallu cystadlu yn ystod fy amser yn y brifysgol.”

Top