Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Lansiad swyddogol llety Pentre Wrecsam, yr ail gyfnod

 
Wrexham village welsh with pic 1

9 Rhagfyr 2011

Agorwyd cyfadeilad llety myfyrwyr £40m yn Wrecsam yn swyddogol ar ôl iddo gael ei gwblhau.

Mae ail gyfnod Pentre Wrecsam yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr yn dal 167 o fyfyrwyr a bydd yn cael ei alw yn floc Erddig.

Cafodd ei gwblhau mewn cwta 12 mis, gan alluogi’r myfyrwyr i symud i mewn mewn pryd ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Gyda’r ystafelloedd i gyd wedi’u llenwi erbyn hyn, mae Pentre Wrecsam yn gartref i dros 300 o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr.

Agorwyd cyfnod cyntaf y cyfadeilad, sy’n gartref i 156 o fyfyrwyr, gan Lesley Griffiths AC ym mis Medi 2010.

Wrexham village welsh with pic 2

Mae Pentre Wrecsam yn ganlyniad partneriaeth rhwng perchnogion y cyfleuster, Wrexham Village Ltd a Phrifysgol Glyndŵr.

I nodi’r agoriad, dadorchuddiwyd plac gan yr Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr, ynghyd â pherchnogion Pentre Wrecsam, Geoff Moss ac Ian Roberts.

Meddai’r Athro Scott: “Mae hwn yn llety myfyrwyr rhagorol ac oherwydd y cyfnod cyntaf a agorwyd y llynedd y mae eisoes wedi rhoi enw da i Brifysgol Glyndŵr oherwydd ansawdd y stafelloedd. Mae gan y bloc yma fantais ychwanegol, gan fod modd i’r myfyrwyr wylio’r pêl-droed o nifer o’r ffenestri!

“Rwy’n hapus iawn ynglŷn â pherchnogaeth Pentre Wrecsam, ansawdd yr adeilad, y cyfforddusrwydd a’r ymateb ardderchog yr ydym yn ei gael gan y myfyrwyr.”

Meddai Mr Roberts: “Rydym yn falch iawn o fod wedi gweithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau ein bod yn darparu llety modern, ynni-effeithlon sy’n cyflawni anghenion Prifysgol Glyndŵr a’i myfyrwyr.

“Rwy’n gobeithio y bydd Pentre Wrecsam yn adeilad eiconig y gall pawb sy’n gysylltiedig â’r dref fod yn falch ohono.”

Top