Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Arbenigwr o Brifysgol Glyndŵr ym cymryd rhan mewn trafodaeth am raglenni (‘apps’) symudol

15 December 2011

Mae arbenigwr cyfryngau cymdeithasol a busnes o Brifysgol Glyndŵr wedi cynnig ei arbenigedd gyda’r bwriad o greu rhaglenni prifysgol symudol.

Bu’r partner menter Matthew Draycott yn aelod o’r panel yn nhrafodaeth Rhwydwaith Addysg Uwch y Guardian am y modd y mae prifysgolion yn defnyddio technoleg i ddenu cynulleidfaoedd.

Matt Draycott apps with pic

Meddai: “Mae fy adran i, y Ganolfan ar gyfer Dysgu Entrepreneuraidd (CfEL) ym Mhrifysgol Glyndŵr, wedi cofleidio cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg newydd fel modd o ennyn diddordeb ein myfyrwyr, mae gennym flog gweithredol, atborth Twitter a grŵp Facebook, ac rydym hefyd yn defnyddio Youtube ac Eventbrite.

“Yr her i ni oedd dod o hyd i ffordd o gyflenwi’r cynnwys yma i gyd, a’r ateb amlwg oedd ei gasglu i gyd mewn un lleoliad – sef app.”

Defnyddiodd y Ganolfan ar gyfer Dysgu Entrepreneuraidd wefan Appmakr i greu’r rhaglen, sy’n hyrwyddo’r Zôn, prosiect sy’n cynnig cyfleoedd a syniadau i ddatblygu sgiliau mewn menter a chreadigrwydd.

Meddai Steve Graves, swyddog marchnata’r we ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Mae rhaglen y Zôn yn enghraifft wych o’r modd y mae gwahanol rannau o’r brifysgol yn datblygu eu prosiectau eu hunain sy’n cofleidio cyfryngau cymdeithasol a symudol.

“Yn ystod y flwyddyn ddiwetha, mae atborth Twitter a thudalen Facebook y brifysgol wedi tyfu’n andros o gyflym, ac rydym yn dod o hyd i ffyrdd newydd o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i wella profiad, dysgu ac addysgu myfyrwyr trwy’r amser.  

“Mae hefyd yn ffordd wych o gyfathrebu â’r gymuned leol ac ennyn brwdfrydedd ynglŷn â’r nifer fawr o ddigwyddiadau a gynhelir yn y brifysgol gydol y flwyddyn.  

“O safbwynt academaidd, bydd ymchwilwyr o Ganolfan Ymchwil Gymwysedig ar gyfer y Gymdeithas Ddigidol newydd y brifysgol yn edrych ar y cysylltiadau ac yn datblygu perthynas rhwng y cyfryngau a thechnoleg.”

Gellir lawrlwytho rhaglen Y Zôn o’r iTunes App Store yma.

Top