GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Datganiadau i'r Wasg 2011

Datganiadau i'r Wasg 2011

 

 • Arbenigwr o Brifysgol Glyndŵr mewn trafodaeth apps symudol
 • Prifysgol Glyndŵr mewn partneriaeth i hyrwyddo cynnyrch o Gymru
 • Lansiad swyddogol llety Pentref Wrecsam cam dau
 • Myfyrwyr chwaraeon yn derbyn gwobrau prifysgol 
 • Myfyriwr graddedig Owain yn cael ei bachu gan y Croesgadwyr
 • Datganiad ar addysg uwch yng Nghymru
 • Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr  i gynnal Cwpan y Byd  rygbi'r gynghrair
 • Ymweliad  car uwchsonig â Wrecsam yn llwyddiant ysgubol
 • Sgwrs fyw ar y we i gynnig mewnwelediad ar gyllid myfyrwyr
 • Budd i Hosbis o greadigrwydd fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr
 • Canlyniadau rhagorol ar gyfer partneriaeth hyfforddi newyddiaduraeth
 • Digwyddiad i dynnu sylw at gyswllt Wrecsam â chais record cyflymder tir
 • Prifysgol Glyndŵr Stadiwm Cae Ras i gynnal gemau rygbi'r gynghrair rheolaidd
 • Wrecsam a Gogledd Ddwyrain Cymru'n cofleidio rygbi'r gynghrair
 • Diwrnod  Cyllid Myfyrwyr i ganolbwyntio ar ffioedd a chymorth
 • Cystadleuaeth comigau i hybu uchelgeisiau pobl ifanc
 • Efelychydd hedfan yn helpu 'ddatrys' dirgelwch Howard Hughes 
 • Prifysgol Glyndŵr yn cryfhau cysylltiadau hyfforddi Tseiniaidd
 • Heineken eisiau arbenigedd Prifysgol Glyndŵr i droi gwastraff seidr yn gymorth garddio
 • Negeseuon 'yfed yn gyfrifol' y diwydiant alcohol  heb fynd at wreiddyn y mater
 • Prifysgol Glyndŵr ac A4e yn cyhoeddi Partneriaeth Strategol
 • Arloesiadau Glyndŵr wrth law mewn digwyddiad busnes mawr
 • Datgelu Dyddiadau Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2012 
 • Shakespeare, Owain Glyndŵr a dyfodol addysg uwch yng Ngogledd Ddwyrain Cymru
 • Gwobr Emmy ar gyfer cyn-fyfyriwr Brian
 • Prif Weinidog Llywodraeth Prydain yn canmol Prifysgol Glyndŵr 'sy'n arwain y byd' ar y daith Rwsia
 • Dyfarnu gradd gyfer Sidney, 76
 • Cwrs sgiliau cwnsela i roi hwb i fusnesau
 • Prifysgol Glyndŵr  i gynnal cynhadledd seicoleg fawr
 • Diwrnod agored rhithwir Prifysgol Glyndŵr - cofrestrwch nawr
 • Lleoedd nyrsio iechyd meddwl ar gael ar gyfer cychwyn yn 2011 
 • Prifysgol Glyndŵr a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dod ynghyd ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth
 • Prifysgol Glyndŵr a Gŵyl Gobaith yn gweithio mewn partneriaeth
 • Llety ar gael ar y campws
 • Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn fwy bodlon nag erioed
 • Prifysgol Glyndŵr yn disgwyl galw mawr am leoedd
 • Prifysgol Glyndŵr yn agor campws yn Llundain
 • Llwyddiant Cyflogadwyedd ar gyfer Prifysgol Glyndŵr
 • Cytundeb i brynu'r Cae Ras Stadiwm a Pharc Colliers
 • Prifysgol yn derbyn hwb gan rodd o lyfrau enfawr
 • Cwrs newyddiaduraeth arloesol yn cael marciau uchel
 • Digwyddiad Gogledd Cymru yn dathlu arloesi gwyddoniaeth
 • Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yn torri'r record am nifer yr ymwelwyr
 • Datganiad Prifysgol Glyndwr ar addysg uwch yng Nghymru
 • Prifysgol Glyndŵr yn torri'r mowld addysg uwch yn y DU
 • Campws Llaneurgain i gynnal gŵyl gerddoriaeth fawr
 • Edwina Hart AC yn ymweld â chanolfan ymchwil Prifysgol Glyndŵr
 • Arweinydd y Blaid Lafur Ed Miliband yn rhoi araith ym Mhrifysgol Glyndŵr
 • Ben Goldacre yn arwain yn yr ŵyl gwyddoniaeth flynyddol
 • Prifysgol Glyndŵr a'r Prif Weinidog yn sicrhau cytundeb £5,000,000 gyda chyfryngau Vietnam
 • Digwyddiad entrepreneuriaeth genedlaethol i gael ei gynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr
 • Blog byw Canolfan y Diwydiannau Creadigol i'w weld ar wefan y Guardian
 • Cerddor chwedlonol o Fanceinion i ymddangos mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Glyndŵr
 • Digwyddiad Prifysgol Glyndŵr  i gau Gŵyl Gelfyddydau Wrecsam
 • Prifysgol Glyndŵr yn cryfhau cysylltiadau trafnidiaeth werdd gyda Rwsia
 • Stiwdio deledu Prifysgol Glyndŵr yn cynnal hustyngau etholiad y Cynulliad
 • Anhrefn teithio oherwydd llosgfynydd Gwlad yr Iâ  i ddod o dan chwyddwydr darlith
 • Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam 2011
 • Gallai ymchwil arwain ffordd i danwydd mwy gwyrdd
 • Canolfan Prifysgol Glyndŵr ar gyfer y Diwydiannau Creadigol yn agor yn swyddogol
 • Prif Weinidog Cymru i agor  Canolfan y Diwydiannau Creadigol £5m
 • Prifysgol Glyndŵr yn bartneriaid gyda grŵp technoleg greadigol ar gyfer digwyddiad digidol rhyngwladol
 • Ffigurau yn methu â chydnabod gwir faint digartrefedd yn Wrecsam, yn ôl adroddiad
 • Darlithydd o Brifysgol Glyndŵr i fynychu Uwchgynhadledd Newid  Cyfryngau
 • Canolfan £2m newydd ar gyfer datblygiad plant yn Wrecsam i gael ei hagor yn swyddogol gan y Dirprwy Weinidog
 • Mae Prifysgol Glyndŵr yn harneisio pŵer yr haul
 • Prifysgolion i helpu ymdrechion Alcohol Concern Cymru i newid diwylliant yfed yng Nghymru
 • Gwyddonwyr yn cyrraedd carreg filltir y telesgop
 • Entrepreneur Hafan Million Dollar i ymweld â Phrifysgol Glyndŵr
 • Confensiwn Addysg uwch
 • Hysbysiad am gyfarfod agored blynyddol
 • Ymarferion Côr Cymunedol Prifysgol Glyndŵr
 • Campws Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain i gynnal pencampwriaethau traws gwlad cenedlaethol 
Top