GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Datganiadau i'r Wasg 2011

Datganiadau i'r Wasg 2011

 

 • Arbenigwr o Brifysgol Glyndŵr mewn trafodaeth apps symudol
 • Prifysgol Glyndŵr mewn partneriaeth i hyrwyddo cynnyrch o Gymru
 • Lansiad swyddogol llety Pentref Wrecsam cam dau
 • Myfyrwyr chwaraeon yn derbyn gwobrau prifysgol 
 • Myfyriwr graddedig Owain yn cael ei bachu gan y Croesgadwyr
 • Datganiad ar addysg uwch yng Nghymru
 • Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr  i gynnal Cwpan y Byd  rygbi'r gynghrair
 • Ymweliad  car uwchsonig â Wrecsam yn llwyddiant ysgubol
 • Sgwrs fyw ar y we i gynnig mewnwelediad ar gyllid myfyrwyr
 • Budd i Hosbis o greadigrwydd fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr
 • Canlyniadau rhagorol ar gyfer partneriaeth hyfforddi newyddiaduraeth
 • Digwyddiad i dynnu sylw at gyswllt Wrecsam â chais record cyflymder tir
 • Prifysgol Glyndŵr Stadiwm Cae Ras i gynnal gemau rygbi'r gynghrair rheolaidd
 • Wrecsam a Gogledd Ddwyrain Cymru'n cofleidio rygbi'r gynghrair
 • Diwrnod  Cyllid Myfyrwyr i ganolbwyntio ar ffioedd a chymorth
 • Cystadleuaeth comigau i hybu uchelgeisiau pobl ifanc
 • Efelychydd hedfan yn helpu 'ddatrys' dirgelwch Howard Hughes 
 • Prifysgol Glyndŵr yn cryfhau cysylltiadau hyfforddi Tseiniaidd
 • Heineken eisiau arbenigedd Prifysgol Glyndŵr i droi gwastraff seidr yn gymorth garddio
 • Negeseuon 'yfed yn gyfrifol' y diwydiant alcohol  heb fynd at wreiddyn y mater
 • Prifysgol Glyndŵr ac A4e yn cyhoeddi Partneriaeth Strategol
 • Arloesiadau Glyndŵr wrth law mewn digwyddiad busnes mawr
 • Datgelu Dyddiadau Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2012 
 • Shakespeare, Owain Glyndŵr a dyfodol addysg uwch yng Ngogledd Ddwyrain Cymru
 • Gwobr Emmy ar gyfer cyn-fyfyriwr Brian
 • Prif Weinidog Llywodraeth Prydain yn canmol Prifysgol Glyndŵr 'sy'n arwain y byd' ar y daith Rwsia
 • Dyfarnu gradd gyfer Sidney, 76
 • Cwrs sgiliau cwnsela i roi hwb i fusnesau
 • Prifysgol Glyndŵr  i gynnal cynhadledd seicoleg fawr
 • Diwrnod agored rhithwir Prifysgol Glyndŵr - cofrestrwch nawr
 • Lleoedd nyrsio iechyd meddwl ar gael ar gyfer cychwyn yn 2011 
 • Prifysgol Glyndŵr a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dod ynghyd ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth
 • Prifysgol Glyndŵr a Gŵyl Gobaith yn gweithio mewn partneriaeth
 • Llety ar gael ar y campws
 • Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn fwy bodlon nag erioed
 • Prifysgol Glyndŵr yn disgwyl galw mawr am leoedd
 • Prifysgol Glyndŵr yn agor campws yn Llundain
 • Llwyddiant Cyflogadwyedd ar gyfer Prifysgol Glyndŵr
 • Cytundeb i brynu'r Cae Ras Stadiwm a Pharc Colliers
 • Prifysgol yn derbyn hwb gan rodd o lyfrau enfawr
 • Cwrs newyddiaduraeth arloesol yn cael marciau uchel
 • Digwyddiad Gogledd Cymru yn dathlu arloesi gwyddoniaeth
 • Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yn torri'r record am nifer yr ymwelwyr
 • Datganiad Prifysgol Glyndwr ar addysg uwch yng Nghymru
 • Prifysgol Glyndŵr yn torri'r mowld addysg uwch yn y DU
 • Campws Llaneurgain i gynnal gŵyl gerddoriaeth fawr
 • Edwina Hart AC yn ymweld â chanolfan ymchwil Prifysgol Glyndŵr
 • Arweinydd y Blaid Lafur Ed Miliband yn rhoi araith ym Mhrifysgol Glyndŵr
 • Ben Goldacre yn arwain yn yr ŵyl gwyddoniaeth flynyddol
 • Prifysgol Glyndŵr a'r Prif Weinidog yn sicrhau cytundeb £5,000,000 gyda chyfryngau Vietnam
 • Digwyddiad entrepreneuriaeth genedlaethol i gael ei gynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr
 • Blog byw Canolfan y Diwydiannau Creadigol i'w weld ar wefan y Guardian
 • Cerddor chwedlonol o Fanceinion i ymddangos mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Glyndŵr
 • Digwyddiad Prifysgol Glyndŵr  i gau Gŵyl Gelfyddydau Wrecsam
 • Prifysgol Glyndŵr yn cryfhau cysylltiadau trafnidiaeth werdd gyda Rwsia
 • Stiwdio deledu Prifysgol Glyndŵr yn cynnal hustyngau etholiad y Cynulliad
 • Anhrefn teithio oherwydd llosgfynydd Gwlad yr Iâ  i ddod o dan chwyddwydr darlith
 • Gwyl Wyddoniaeth Wrecsam 2011
 • Gallai ymchwil arwain ffordd i danwydd mwy gwyrdd
 • Canolfan Prifysgol Glyndŵr ar gyfer y Diwydiannau Creadigol yn agor yn swyddogol
 • Prif Weinidog Cymru i agor  Canolfan y Diwydiannau Creadigol £5m
 • Prifysgol Glyndŵr yn bartneriaid gyda grŵp technoleg greadigol ar gyfer digwyddiad digidol rhyngwladol
 • Ffigurau yn methu â chydnabod gwir faint digartrefedd yn Wrecsam, yn ôl adroddiad
 • Darlithydd o Brifysgol Glyndŵr i fynychu Uwchgynhadledd Newid  Cyfryngau
 • Canolfan £2m newydd ar gyfer datblygiad plant yn Wrecsam i gael ei hagor yn swyddogol gan y Dirprwy Weinidog
 • Mae Prifysgol Glyndŵr yn harneisio pŵer yr haul
 • Prifysgolion i helpu ymdrechion Alcohol Concern Cymru i newid diwylliant yfed yng Nghymru
 • Gwyddonwyr yn cyrraedd carreg filltir y telesgop
 • Entrepreneur Hafan Million Dollar i ymweld â Phrifysgol Glyndŵr
 • Confensiwn Addysg uwch
 • Hysbysiad am gyfarfod agored blynyddol
 • Ymarferion Côr Cymunedol Prifysgol Glyndŵr
 • Campws Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain i gynnal pencampwriaethau traws gwlad cenedlaethol 
Top