GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Ysgoloriaeth Uwchraddedig Newydd 2010/11

23 Gorffennaf 2010
 
Mae graddedigion o brifysgolion Cymreig a’r rheiny sy’n byw yng Nghymru yn cael cynnig ysgoloriaethau i ymgymryd ag astudiaethau uwchraddedig a helpu i hybu eu hopsiynau gyrfaol.

Yn dilyn cynllun cyffelyb a fu’n rhedeg am y tro cyntaf y llynedd, bydd myfyrwyr sy’n cofrestru ar gyrsiau uwchraddedig ym Mhrifysgol Glyndŵr ym mis Medi yn derbyn gostyngiad o 50% oddi ar ffioedd eu cyrsiau.

Mae’r ysgoloriaeth yn agored i bob graddedig o Brifysgol Glyndŵr, graddedigion o brifysgolion Cymreig eraill a graddedigion sydd wedi bod yn byw yng Nghymru ers tair blynedd cyn eu hastudiaethau uwchraddedig.

Mae’n rhaid i’r graddedigion feddu ar radd anrhydedd neu gyfatebol. Mae telerau ac amodau eraill yn berthnasol.

Dywedodd Dr Peter Heard, pennaeth yr Ysgol i Raddedigion ym Mhrifysgol Glyndŵr, fod gan ymgymryd ag astudiaeth uwchraddedig y potensial i roi’r blaen i raddedigion mewn marchnad gyflogaeth gynyddol gystadleuol.

“Mae’r wybodaeth, dealltwriaeth ac arbenigedd uwch a geir yn sgîl cwrs uwchraddedig yn gallu eich gosod ar wahân pan fyddwch yn chwilio am waith,” meddai Peter.

“Gyda’r DU yn profi lefelau uchel o ddiweithdra, fu yna erioed amser gwell – na phwysicach – i gael mantais gystadleuol a helpu i hybu eich rhagolygon gyrfaol.”

Cwmpasir cyrsiau llawn amser a rhan-amser gan ysgoloriaeth uwchraddedig 2010/11 Prifysgol Glyndŵr, gan gynnwys pob cymhwyster MA, MSc, MBA, MRes, PGCert, PGDip, MPhil a PhD.

Mae’r Brifysgol yn cynnig cannoedd o gyrsiau mewn ystod o bynciau, o Gelf a Dylunio, Amgylchedd Adeiledig, Busnes ac Addysg hyd at Beirianneg, Gwyddoniaeth a’r Amgylchedd, Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer ac Ieuenctid a Chymuned.
Top