Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Tirlu Prifysgol Glyndŵr yn ennill y dwbwl yn Tatton

22 Gorffennaf 2010
Tatton

Gwobrwywyd medalau i Peter Styles, darlithydd celf, dylunio a thirlunio ym Mhrifysgol Glyndŵr ac i Sally Griffiths, myfyrwraig dylunio gerddi yn ei blwyddyn olaf, am y gerddi yr oeddent yn eu harddangos yn Sioe RHS Tatton Park.

Cyn y sioe, dyfarnwyd £6000 yr un i’r cynlluniau ar gyfer defnyddiau a chael eu creu gan yr RHS. Ymddangosodd y gerddi yn y categori Gweledigaethol, sy’n rhoi cyfle i ddylunwyr dorri mowld garddio traddodiadol a dangos dyfeisgarwch a gweledigaeth.

Ysbrydolwyd gardd Sally, "Ysbrydoliaeth a Mi" yn wreiddiol gan waith Fiona Rae, ac enillodd fedal Efydd.

Meddai Sally: "Doeddwn i ddim yn disgwyl ennill, roeddwn i jyst yn hapus gyda’r ffaith fod yr RHS wedi derbyn fy nghynllun. Dim ond yn gobeithio y caf ddod yn ôl eto’r flwyddyn nesa."

Dyluniwyd Sally fel cyfrwng gweledol i roi mewnwelediad i’r gwylwyr i’w hysbrydoliaeth. Mae Sally yn gobeithio parhau i arddio, a chychwyn ei busnes garddio ei hun.

Ychwanegodd Sally: "Mi faswn i’n hapus pe bai’r ardd yma yn helpu i ysbrydoli dim ond un person, yna mi faswn yn teimlo ’mod i wedi cyflawni fy nod."

Ysbrydolwyd gardd Peter, "Y Caleidosgop" gan waith Lucy Skaer. Mae ei gynllun yn ymgorffori’r defnydd o ddrychau i greu’r syniad o bedair gardd ar wahân gyda gofod dibendraw. Gwobrwywyd y fedal Haen-Arian i’r ardd.

Meddai Peter: "Rwyf wrth fy modd gyda’r canlyniad. Mae’n llwyddiant gwych ac yn adlewyrchu’r gwaith caled a’r ymdrech a wnaed gan y tîm."

Hon yw’r ail flwyddyn i Brifysgol Glyndŵr gystadlu gyda gardd ac ennill yn Sioe Tatton. Mae Peter a Sally yn gobeithio dychwelyd i Tatton mewn blynyddoedd i ddod, gan barhau i ddylunio gerddi newydd creadigol sy’n procio’r meddwl.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig ystod o gyrsiau tirol gan gynnwys, FdA Dylunio Gerddi, FdSc Rheolaeth Cynhyrchu Garddwriaeth, FdSc Rheolaeth Tirlun ac FdSc Rheolaeth Cynhyrchu Organig.

Top