Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Thema Eisteddfodol i Wobrau’r Brifysgol

 
Thema Eisteddfodol i Wobrau’r Brifysgol text

27 Hydref 2010

Wrth i Wrecsam baratoi i groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2011, bydd Prifysgol Glyndŵr, sydd â’i phrif gampws yn y dref, yn gwobrwyo’r archdderwydd ddydd Gwener 29 Hydref.

Bydd T James Jones, a gafodd ei sefydlu fel Archdderwydd yn ystod gŵyl gyhoeddi Eisteddfod Wrecsam a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf, yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus y Brifysgol yn ystod ei seremonïau graddio.

Hefyd yn derbyn cymrodoriaethau anrhydeddus bydd Ann Atkinson, arweinydd côr yr Eisteddfod, Barrie Jones, prif olygydd North Wales Newspapers, Arwel Jones, cyn Faer Wrecsam ac ymgyrchwr brwdfrydig dros ysgolion cyfrwng Cymraeg Wrecsam a Dr Russ Bromley, am ei gyfraniad tuag at gryfhau cysylltiadau rhwng y Brifysgol a diwydiant.

Enillodd T James Jones Gadair Eisteddfod Fflint yn 2007 gan ychwanegu at y ddwy goron a enillwyd ganddo yn Abergwaun a Chasnewydd.

“Digwyddiad mwyaf arwyddocaol bywyd diwylliannol Cymru yw’r Eisteddfod,” meddai’r  Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr.

“Dathliad o’r iaith Gymraeg ac o fywyd a gynhelir trwy gyfrwng y Gymraeg yw hi, ac wrth iddi baratoi i ddathlu 150 o flynyddoedd ers sefydlu’r Eisteddfod fodern, teimlai’r Brifysgol ei bod hi’n addas i gydnabod cyfraniad yr Eisteddfod i fywyd Cymru a’r Gymraeg drwy roi cymrodoriaeth anrhydeddus i’r Archdderwydd. Ond nid i’r swydd yn unig y mae’r anrhydedd, ond i’r unigolyn sydd wedi dangos ymrwymiad cryf i’r iaith a’i defnydd ym mhob agwedd o fywyd modern o sgriptiau i Bobol y Cwm a’i gyfieithiad o Dan y Wenallt i’w farddoniaeth a’r swydd Eisteddfodol.”

Yn ystod ei anerchiad gyntaf fel archdderwydd yng ngŵyl gyhoeddi Eisteddfod Wrecsam, siaradodd Mr Jones am yr ysbrydoliaeth a ddaw o Owain Glyndŵr a chymeradwyodd ddefnydd y Brifysgol o’i enw.

Top