11 Mehefin 2010
Sioe Gelf Graddedigion Prifysgol Glyndŵr yn agored i’r cyhoedd

Bydd Sioe Gelf Graddedigion Prifysgol Glyndŵr, ‘Blue Sky Thinking’ yn agored i’r cyhoedd yn ystod yr wythnos hyd at y 19eg o Fehefin. 

Wedi ei hagor gan un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr, yr Athro Maurice Cockrill, RA, PCRA, y peintiwr o fri a Cheidwad Ysgolion yr Academi Frenhinol, bydd y sioe yn parhau am wythnos arall yn yr Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru yn Stryt y Rhaglaw. 

Mae’r arddangosfa yn deyrnged deilwng i waith caled, dawn a chyrhaeddiad y myfyrwyr ym meysydd pwnc celfyddyd gain, celfyddyd gymwysedig a chyfathrebu dylunio. 

Mae’r sioe yn cynnwys peintio a darlunio, gwneud printiau, cerflunio, ffotograffiaeth, dylunio a gwaith cyfryngau creadigol, gwydr, fideo a gosodwaith. 

Mae yna gyfle hefyd i brynu gwaith o’r Arddangosfa fel rhan o ocsiwn tawel.

“Gall graddedigion o’r sioe yma ddisgwyl edrych ymlaen yn awr at greu gyrfa yn eu maes dethol diolch i’r gefnogaeth y cawsant ym Mhrifysgol Glyndŵr,” meddai John McClenaghen. 

“Erbyn iddynt adael, mae’r myfyrwyr yn gwybod beth mae’n ei olygu i fod yn artist proffesiynol; rydym yn credu ei bod yn bwysig darparu’n myfyrwyr gyda’r sgiliau proffesiynol sydd arnynt eu hangen er mwyn dod ymlaen mewn byd cystadleuol.”

Mae myfyrwyr celfyddyd gain Prifysgol Glyndŵr wedi sicrhau nawdd ymchwil a chyflogaeth o fewn orielau megis Tate Lerpwl. Mae eraill wedi ennill efrydiaethau yn ogystal ag ystod o wobrau mewn arddangosfeydd agored neu wedi symud ymlaen at astudiaethau uwchraddedig, tra bod eraill wedi troi at addysgu ym mhob lefel, o gynradd i Addysg Uwch a Phellach.

Mae’r ganolfan diwydianau creadigol newydd gwerth £2.4 miliwn wrthi’n cael ei hadeiladu.

Cynhelir diwrnod agored nesaf y Brifysgol Ddydd Sadwrn 21 Awst 2010, 10am-3pm.