Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Sglein a Hudoliaeth Hollywood yng Nglyndŵr

29 Ebrill 2010
SGLEIN A HUDOLIAETH HOLLYWOOD YNG NGLYNDŴR

Mae myfyrwyr blwyddyn olaf ar gwrs Cysylltiadau Cyfryngol Prifysgol Glyndŵr wedi gwneud cyrch ar lyfrgell y campws.

Roedd y criw yn defnyddio dulliau marchnata-gerila er mwyn hyrwyddo dawns y myfyrwyr eleni.

Wedi’u gwisgo i gyd-fynd â thema eleni o Sglein a Hudoliaeth Hollywood, gwnaeth y myfyrwyr gyhoeddiadau uchelseinydd yn y llyfrgell yn ogystal â chreu ‘ffenestr fyw’ yng nghyntedd y llyfrgell er mwyn gwerthu tocynnau i fyfyrwyr oedd yn mynd heibio.

Rhyngddynt, mae’r myfyrwyr wedi ysgrifennu a chynllunio posteri a thocynnau ac wedi trefnu eu hymgyrch farchnata eu hunain er mwyn sicrhau fod gwerthiant y tocynnau yn uchel.

Cynhelir y ddawns yn Neuadd William Aston ar ddydd Gwener 28 Mai a disgwylir iddi ddenu hyd at 1,000 o fyfyrwyr.

Mae’r syniad o gael y myfyrwyr i gymryd rhan yn agweddau marchnata a chysylltiadau cyhoeddus trefnu’r digwyddiad yn rhan o ymgyrch y brifysgol i sicrhau fod myfyrwyr wedi cael eu paratoi’n dda ar gyfer cyflogaeth ac yn eu helpu i ddatblygu creadigrwydd y gellir ei drosglwyddo i’r gweithle.

Meddai Sally Harrison, tiwtor y cwrs Cysylltiadau Cyfryngol: “Mae hwn wedi bod yn gyfle delfrydol i’n myfyrwyr ddatblygu eu syniadau creadigol eu hunain a’u defnyddio mewn ymgyrch hyrwyddo go iawn ar gyfer dawns yr haf eleni.”

Meddai Lynda Powell, Pennaeth Gwasanaethau Masnachol ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, mae yna bwysau ar y myfyrwyr hyn i sicrhau fod gwerthiant y tocynnau yn ddigon uchel er mwyn gwneud yr holl ddigwyddiad yn hyfyw yn ariannol.

"O’r cyfarwyddyd cychwynnol a roddwyd iddynt, roedden nhw’n ymwybodol fod angen gwneud dawns haf 2010 yn hyfyw yn ariannol a gorfod cael y cydbwysedd rhwng hynny a’u syniadau hynod greadigol ar gyfer y digwyddiad.”
  
Yr oedd hefyd yn ddiwrnod da i’r myfyriwr Kehinde Frank Isewon a enillodd £100 ar ôl cymryd rhan yn y bleidlais ar-lein i ddewis thema eleni ar gyfer y digwyddiad.

Mae tocynnau ar gyfer y ddawns Sglein a Hudoliaeth Hollywood yn £15 yr un, ar gael o gampws y myfyrwyr neu arlein

Top