Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn derbyn grant i ddatblygu diwydiant gwm acacia yn Ne’r Swdan

09 Awst 2010

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Glyndŵr wedi derbyn nawdd ariannol gan y Cenhedloedd Unedig i helpu rhan o Affrica i ddatblygu diwydiant mewn allforio gwm o goed i wneuthurwyr bwyd a diod byd-eang. 

Yn dilyn cais ar y cyd gyda’r asiantaeth gymorth Isalmeinig, Mudiad Datblygu’r Iseldiroedd (SNV), dyfarnwyd $40,000USD (£26,000) i Ganolfan Hydrocoloidau Glyn O Phillips gan y Mudiad Bwyd ac Amaeth, cangen o’r Cenhedloedd Unedig, i helpu poblogaeth De’r Swdan i ennill bywioliaeth trwy allforio gymiau acacia.

Daw gwm acacia, enw arall arno yw gwm arabig, o goesynnau a changhennau coed acacia, sy’n tyfu’n eang ledled ardaloedd Saheliaidd Affrica, sef yr “ardaloedd gwm”.

I ddechrau, mae’r gwm yn diferu o doriadau neu glwyfau yn y rhisgl fel archwysiadau gludiog, cyn cael ei adael i sychu yn yr haul ac yna ei gasglu.

Mae’n cael ei ddefnyddio yn helaeth fel emylsydd mewn diodydd meddal, gwm cnoi, melysion ac fel ffynhonnell o ffibr deietegol – ond dim ond dau allan o gannoedd o rywogaethay sy’n cwrdd â’r rheoliadau rhyngwladol ar gyfer eu defnyddio yn y diwydiant bwyd.  

Fel un o arbenigwyr technegol blaenllaw’r byd mewn gwm arabig, bydd y Ganolfan Hydrocoloidau yn hyfforddi ymchwilydd o Dde’r Swdan ynghylch rhaglen rheoli ansawdd yn y ganolfan yn Wrecsam, er mwyn helpu i sicrhau fod y gymiau yn cael eu rhoi trwy archwiliadau gwyddonol llym ac yn cydsynio â rhagofynion cwmnïau cyn iddynt fod ar gael i’r farchnad ryngwladol.

Yna bydd yr ymchwilydd yn dychwelyd i Affrica i weithio mewn canolfan rheoli ansawdd y mae Prifysgol Glyndŵr yn helpu i’w sefydlu gyda’r SNV yn y Swdan.

Meddai Dr Saphwan Al-Assaf, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Hydrocoloidau ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael nawdd ariannol i helpu i sefydlu diwydiant yn Ne’r Swdan a fydd yn helpu ei phobl i wneud defnydd o’r cynnyrch 100% naturiol yma a gwella eu safonau byw.

"Dyma enghraifft arall o’n cyfraniad yn y maes yma sy’n dilyn llwyddiant rhaglenni cyffelyb gennym yn yr India, Cenya a’r Swdan.

“Mae’r wobr yn dangos cydnabyddiaeth ryngwladol ar y lefel uchaf posibl i ymchwil gwyddoniaeth Prifysgol Glyndŵr.”

Mae’r cyhoeddiad ariannol yn nodi enw da cynyddol y ganolfan, a dderbyniodd gategori ymchwil rhyngwladol-flaenllaw yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf ar gyfer prifysgolion yn y DU.

Mae’r ganolfan yn gweithredu fel canolfan ansawdd annibynnol ar gyfer y diwydiant bwyd ac y mae wedi bod yn profi gwm arabig ar gyfer dros 30 o gwmnïau bwyd a diod rhyngwladol ers iddi agor yn 2003.

Yn ogystal, mae dros 50 o ymchwilwyr o bob cwr o’r byd wedi ymweld â’r ganolfan i weithio ar brosiectau sy’n delio gyda’r defnydd o bolymerau naturiol mewn diwydiannau bwyd, cosmetig a fferyllyddol.

Meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Mae’r prosiect gyda De’r Swdan yn dangos yr effaith aruthrol y mae ymchwil y Brifysgol yn ei chael yn fyd-eang.

"Rydym yn falch fod ymchwil sydd mor sylfaenol i’r diwydiant bwyd a fferyllyddol yn cael ei chynnal yma yn Wrecsam.”

Top