Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn cael gafael ar arian i helpu i ddatblygu ton newydd o arweinyddion entrepreneuriaeth a menter

06 Medi 2010

Bydd gwobr ariannol gan fudiad cenedlaethol yn helpu i ysbrydoli ton newydd o gefnogwyr menter academaidd ym Mhrifysgol Glyndŵr – boed eu harbenigedd traddodiadol mewn peirianneg, Saesneg, gwyddor chwaraeon neu astudiaethau anifeiliaid.

Bydd Canolfan ar gyfer Dysg Entrepreneuraidd y brifysgol (CfEL) yn arwain prosiect i helpu staff addysgu sefydlu gweithgarwch entrepreneuraidd ar flaen pob un o gyrsiau’r brifysgol.

Darperir staff gyda chyfleoedd datblygu proffesiynol, arian ar gyfer prosiectau menter a phecyn adnoddau i’w helpu ar hyd y ffordd.

Gwireddwyd y fenter gan wobr o £10,000 gan y Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch, corff unigryw sy’n darparu gwasanaeth ymroddedig o gefnogaeth a chyngor ar arweinyddiaeth, llywodraeth a rheolaeth ar gyfer pob prifysgol a choleg Addysg Uwch yn y DU.   

Meddai Matthew Draycott, Cyfrannog Menter: “Mae hwn yn brosiect unigryw, gan mai dim ond un grŵp o arbenigwyr menter sydd gan brifysgolion fel arfer. Bydd yr arian yma yn gadael i ni ledaenu’r wybodaeth yna yn llawer mwy eang i’n holl staff, gan wneud Prifysgol Glyndŵr yn arweinydd mewn hyfforddiant staff mewn addysg menter.

“Gobeithio y bydd hyn yn ei dro yn ein galluogi i barhau i ysbrydoli mwy o fyfyrwyr arloesol ym Mhrifysgol Glyndŵr.”

Sefydlwyd CfEL yn 2008 er mwyn arwain menter ac entrepreneuriaeth trwy Brifysgol Glyndŵr.

Mae’r Ganolfan yn cefnogi myfyrwyr ac ysgolheigion trwy ddigwyddiadau ymarferol, gweithdai, darlithoedd ac ymchwil yn ei chanolfannau pwrpasol, y Zôn a thîm TED.

Ymhlith y gweithgareddau diweddar a drefnwyd gan CfEL oedd Rhith-Gynhadledd Fenter, yn edrych ar y modd y gall myfyrwyr wneud y mwyaf o gyfleoedd menter gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, a chystadleuaeth i gynllunio a chynhyrchu cwrw Prifysgol Glyndŵr.

Top