Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifathro un o brifysgolion hynaf yr UDA yn cael ei anrhydeddu gan Brifysgol Glyndŵr

05 Awst 2010
Jack DeGioia

Mae Prifathro un o’r prifysgolion hynaf yn yr Unol Daleithiau wedi dod yn gymrawd er anrhydedd ym Mhrifysgol Glyndŵr.
 
Dr Jack DeGioia yw 48fed prifathro Prifysgol Georgetown, Washington DC a daeth i gasglu’r dyfarniad mewn seremoni ar gampws Wrecsam y Brifysgol.

Ers dod yn Brifathro Georgetown yn 2003, mae Dr DeGioia wedi arolygu cynnydd mawr yn y brifysgol, a hynny yn dilyn ymgyrch lwyddiannus i godi biliwn o ddoleri, y mwyaf yn hanes prifysgolion yr Unol Daleithiau.

Mae hefyd wedi bod yn llais cryf dros gyfiawnder cymdeithasol, gan agor Prifysgol Georgetown i filoedd o fyfyrwyr o gefndiroedd tlawd.

Dywedodd yr Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr fod rhannu’r ethos hwn o ehangu mynediad wedi gwneud Dr DeGioia yn gymrawd priodol i Brifysgol Glyndŵr.

Yn ôl yr Athro Scott: “Georgetown yw un o brifysgolion mawr yr Unol Daleithiau, ac yno caiff pawb eu trin yn gyfartal, ac rwyf mor falch ein bod yn croesawu Jack yn gymrawd Prifysgol Glyndŵr.”

Graddiodd Dr DeGioia mewn Saesneg, wedi’i fagu yn Orange, Connecticut, ac yn Hanford, California. Cafodd ei enwi yn ddiweddar yn ‘Washingtonian of the Year’ mewn cylchgrawn yn yr Unol Daleithiau.

Dywedodd Dr DeGioia: “Mae hwn wir yn amser cyffrous i fod yn ymuno â chymuned Prifysgol Glyndŵr. Mae Cymru yn esiampl i’r byd oherwydd ei hysbryd mentrus a does unman arall lle dangosir hynny yn fwy nag yma.

"Mae’r brifysgol yn ymgorffori ysbryd ei harwr mawr cenedlaethol, Owain Glyndŵr, ac un agwedd lle caiff hyn ei amlygu yw drwy ei gwaith gyda diwydiant.

“Ni allwch gyflawni cenhadaeth brifysgol drwy fod yn ynysig ac mae Prifysgol Glyndŵr yn enghraifft wych o sut y gall prifysgolion gyfrannu at ffyniant economaidd eu rhanbarth. Mae’n fraint cael bod yn rhan o’i chymuned ac rwy’n ddiolchgar iawn.”

Yn y seremoni gymrodoriaeth ym Mhrifysgol Glyndŵr, cafodd rhai o staff y Brifysgol sydd wedi gwasanaethu hiraf hefyd eu hanrhydeddu am eu gwaith. Cyflwynwyd tystysgrifau i’r staff gan Ganghellor y Brifysgol, y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Jones.

Top