Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn mynd ati i brofi ffitrwydd y Celtic Crusaders

01 Medi 2010
Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn mynd ati i brofi ffitrwydd y Celtic Crusaders

Mae sêr tîm rygbi cynghrair y Celtic Crusaders yn ddynion pwerus a chryf o ran natur eu gêm, ond bydd myfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr yn profi yn union sut siâp sydd arnynt.

Gan ddefnyddio cyfleusterau yn labordai ymchwil y brifysgol, bydd myfyrwyr gwyddor chwaraeon a hyfforddi y brifysgol yn Wrecsam yn dechrau asesu lefelau ffitrwydd y chwaraewyr fel rhan o’u gradd.

Mae’r rhaglen yn cynnwys asesu cryfder, nerth, chwimder a hyblygrwydd y chwaraewyr. Bydd ffitrwydd erobig yn cae ei brofi hefyd.

Dywedodd Dr Sue Taylor, Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer fod y cyfle o weithio gyda thîm rygbi cynghrair proffesiynol yn darparu myfyrwyr gyda phrofiad bywyd go-iawn heb ei ail.

Meddai: “Rydym eisoes yn gweithio gyda nifer o dimau chwaraeon lleol, ond bydd y cyfle i weithio gyda chlwb mor amlwg â’r Crusaders yn gyfle gwych arall i’r myfyrwyr.

“Bydd yn brofiad ymarferol ardderchog o dreulio amser gydag athletwyr proffesiynol sy’n hyfforddi rownd y rîl ac yn cystadlu ar y lefel uchaf. Nid yw’n gyfle y byddai llawer o fyfyrwyr yn ei gael yn y brifysgol, ac rydym yn ddiolchgar i’r Crusaders am eu cefnogaeth.”

Yn ogystal â’r fenter gyda’r Crusaders, mae myfyrwyr gwyddor chwaraeon Prifysgol Glyndŵr eisoes yn elwa o gysylltiadau gyda Chlwb Pêl-droed Wrecsam, Canolfan Tennis Rhanbarthol Gogledd Cymru, Undeb Rygbi Cymru a Phêl-fasged Gogledd Cymru – â phob un ohonynt yn helpu i sicrhau eu bod ymhlith y myfyrwyr mwyaf bodlon yn y DU.

Parodd atborth ar bob agwedd o’u gradd, gan gynnwys yr ansawdd addysgu, asesu ac atborth, i Brifysgol Glyndŵr fod yn y ddau uchaf yn y DU ar gyfer gwyddor chwaraeon yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddar.

“Rydym wedi cyrraedd y pump uchaf yn y DU yn nhair blynedd ddiwetha’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol ac rydym yn falch ein bod yn cwrdd yn gyson â disgwyliadau’r myfyrwyr,” meddai Dr Taylor.

“Mae gan y myfyrwyr i gyd staff deinamig a chyfeillgar sydd yn weithredol ym maes ymchwil ac mae cyfleoedd fel y gwaith gyda’r Crusaders yn help garw i hybu eu profiad a’u gwneud yn fwy cyflogadwy pan fyddant yn gadael y brifysgol.”

Top