Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn cynnig eu syniadau busnes ceffylau ar gae ras yng Ngogledd Cymru

13 Mai 2010
 
Bydd entrepreneuriaid o Ogledd Cymru yn cynnig eu syniadau busnes mewn lleoliad mwy anarferol y penwythnos yma, sef cae ras Bangor-is-y-coed.

Mae myfyrwyr Seicoleg Marchogaeth o Brifysgol Glyndŵr wedi cael y cyfle i ddatblygu, hyrwyddo a gwerthu eu syniadau ar gyfer cynnyrch busnes ceffylau mewn amgylchedd bywyd go-iawn.

Byddant yn cystadlu yn erbyn cydfyfyrwyr o Goleg Iâl, Coleg Glannau Dyfrdwy, Coleg Llandrillo a Choleg Llysfasi am y cyfle i fynd â’u syniad busnes i’w farchnata yn y digwyddiad Neidio Ceffylau Rhyngwladol ar Gae Ras Caer ym mis Gorffennaf. 

Bydd y syniad busnes arobryn hefyd yn derbyn rhodd ariannol trwy garedigrwydd Jones Bros o Ruthun, â’r unigolion gyda’r cais mwyaf nodedig yn cael mynediad am ddim i fentora cychwyn busnes.

Yn ôl Mary Bradley, Pennaeth y Ganolfan ar gyfer Dysgu Entrepreneuraidd, byddai’r digwyddiad yn helpu i ysgogi syniadau cychwyn busnes newydd a chyffrous ar gyfer y sectorau ceffylau a gwledig.

Mae’r digwyddiad yma yn annog myfyrwyr nad ydynt yn astudio ceffylau i edrych ar gyfleoedd busnes yn y sectorau ceffylau a gwledig.

Yn ogystal â cheisiadau o’r adrannau Ceffylau, mae gennym geisiadau o’r adrannau Blodeuwaith, gwallt/harddwch, ffotograffiaeth a Theithio/twristiaeth hefyd.

Meddai Mary: “Mae Equine-preneurial yn gyfle delfrydol i fyfyrwyr brofi eu syniadau busnes o fewn eu diwydiant eu hunain a diwydiannau eraill.

"Bydd ganddynt gynulleidfa yno’n barod ar gyfer eu cynnyrch ddydd Sadwrn – a llwyfan ardderchog ar gyfer datblygu eu sgiliau busnes eu hunain cyn iddynt fentro i fyd cyflogaeth.”
Top