Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn cynnig eu syniadau busnes ceffylau ar gae ras yng Ngogledd Cymru

13 Mai 2010
 
Bydd entrepreneuriaid o Ogledd Cymru yn cynnig eu syniadau busnes mewn lleoliad mwy anarferol y penwythnos yma, sef cae ras Bangor-is-y-coed.

Mae myfyrwyr Seicoleg Marchogaeth o Brifysgol Glyndŵr wedi cael y cyfle i ddatblygu, hyrwyddo a gwerthu eu syniadau ar gyfer cynnyrch busnes ceffylau mewn amgylchedd bywyd go-iawn.

Byddant yn cystadlu yn erbyn cydfyfyrwyr o Goleg Iâl, Coleg Glannau Dyfrdwy, Coleg Llandrillo a Choleg Llysfasi am y cyfle i fynd â’u syniad busnes i’w farchnata yn y digwyddiad Neidio Ceffylau Rhyngwladol ar Gae Ras Caer ym mis Gorffennaf. 

Bydd y syniad busnes arobryn hefyd yn derbyn rhodd ariannol trwy garedigrwydd Jones Bros o Ruthun, â’r unigolion gyda’r cais mwyaf nodedig yn cael mynediad am ddim i fentora cychwyn busnes.

Yn ôl Mary Bradley, Pennaeth y Ganolfan ar gyfer Dysgu Entrepreneuraidd, byddai’r digwyddiad yn helpu i ysgogi syniadau cychwyn busnes newydd a chyffrous ar gyfer y sectorau ceffylau a gwledig.

Mae’r digwyddiad yma yn annog myfyrwyr nad ydynt yn astudio ceffylau i edrych ar gyfleoedd busnes yn y sectorau ceffylau a gwledig.

Yn ogystal â cheisiadau o’r adrannau Ceffylau, mae gennym geisiadau o’r adrannau Blodeuwaith, gwallt/harddwch, ffotograffiaeth a Theithio/twristiaeth hefyd.

Meddai Mary: “Mae Equine-preneurial yn gyfle delfrydol i fyfyrwyr brofi eu syniadau busnes o fewn eu diwydiant eu hunain a diwydiannau eraill.

"Bydd ganddynt gynulleidfa yno’n barod ar gyfer eu cynnyrch ddydd Sadwrn – a llwyfan ardderchog ar gyfer datblygu eu sgiliau busnes eu hunain cyn iddynt fentro i fyd cyflogaeth.”
Top