Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwraig o Brifysgol Glyndŵr yn fyfyrwraig gyflogedig gorau Cymru

22 Mehefin 2010
 
Mae peirianwraig o Brifysgol Glyndŵr yn dathlu ar ôl cael ei henwi yn fyfyrwraig gyflogedig gorau Cymru. 

Gwobrwywyd coron Myfyriwr Cyflogedig y Flwyddyn 2010 i Beth Hughes, o Lannau Dyfrdwy, am ei chyfraniad i fywyd myfyrwyr yn y brifysgol yn Wrecsam. 

Mae Beth yn cynorthwyo’r Zôn, rhan o Ganolfan Dysgu Entrepreneuraidd y Brifysgol, yn trefnu digwyddiadau a goruchwylio’r gwaith gweinyddol o ddydd i ddydd.

Bu hefyd yn rheolwraig nawdd ar gyfer Zonefest, sef gŵyl gerddoriaeth a chelfyddydau undydd a gynhaliwyd yn Wrecsam, ac mae’n gweithio yn rhan-amser ym Mar Urdd y Myfyrwyr y Brifysgol. 

Ar hyn o bryd, mae Beth yn gweithio fel cydlynydd tîm gwaith allanol ar gyfer y tîm sydd y tu ôl i Nos Gwawr II, car heulol sy’n cael ei adeiladu ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Talodd Judith Alexander, Rheolwraig y Zôn, deyrnged i waith caled Beth yn hybu’r profiad myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr.

“Mae’r Wobr Myfyriwr Cyflogedig y Flwyddyn yn ymwneud â gweithgaredd all-gwricwlaidd a gweithgaredd entrepreneuraidd, a dyma faes ble mae Beth wedi rhagori,” meddai. “Mae Beth yn gweithio wrth graidd bywyd myfyrwyr ac mae ei brwdfrydedd, ei phenderfyniad a’i hetheg gwaith yn rhagorol. Tîm bychan y’w Zôn ac mae hi wedi bod yn rhan hanfodol o’i wneud yn adnodd agored a hygyrch i fyfyrwyr. Rwy’n siŵr y bydd y profiad o fantais aruthrol iddi pan ddaw i gael ei chyflogi yn y dyfodol.”

Dewiswyd Beth o blith cannoedd o ymgeiswyr eraill o brifysgolion ledled Cymru am y wobr gan Gymdeithas Genedlaethol Gwasanaethau Cyflogaeth Myfyrwyr (NASES) ac yn awr bydd yn cystadlu yn rownd derfynol y DU y mis nesaf.

Meddai Beth, sy’n astudio ynni adnewyddadwy: “Roedd y wobr yn gwbwl annisgwyl – doeddwn i ddim hyd yn oed yn gwybod fy mod i wedi cael fy enwebu. Cyfranogais yng ngwaith y Zôn am fy mod eisiau gwneud y mwyaf o fy amser yn y brifysgol ac mae wedi bod yn fraint cael gweithio yno. Rhoddodd gyfle i mi wneud gwahaniaeth i brofiad prifysgol myfyrwyr eraill ac rwyf wedi gwneud gymaint o ffrindiau newydd yn sgîl fy ngwaith yno, sy’n wych.” 

Mae gwobr Myfyriwr Cyflogedig y Flwyddyn yn ei seithfed blwyddyn erbyn hyn a’i bwriad yw cydnabod gwasanaethau cyflogaeth myfyrwyr ar y campws a’r rôl y maent yn ei chwarae wrth hybu cyflogadwyedd myfyrwyr.

Top