Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Mae dwy Ardd Weledigaethol o Brifysgol Glyndŵr wedi cael eu derbyn ar gyfer Sioe RHS Tatton 2010

29 Mehefin 2010 

Enillodd myfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr dair gwobr yng nghystadleuaeth Gardd Weledigaethol y Gymdeithas Arddwriaethol Genedlaethol ar gyfer sioe fawreddog Tatton 2010 a gynhelir ym mis Gorffennaf.

Yn dilyn Gardd Weledigaethol lwyddiannus y llynedd yn Tatton, ble enillodd y Brifysgol wobr Haen Arian, cyflwynodd myfyrwyr a darlithwyr o’r cwrs HNC Dylunio Tirlun a’r cwrs FdA Celf a Dylunio ar gyfer Tirlun wedi’u lleoli yn Llaneurgain, Sir y Fflint, gynlluniau gerddi ar gyfer y gystadleuaeth ryngwladol a ddenodd geisiadau o bob cwr o Ewrop.

Dewiswyd dwy o’r gerddi gan y fyfyrwraig FdA Sally Griffiths a’r darlithydd Peter Styles gan yr RHS a dyfarnwyd gwobr o £6,000 yr un iddynt am eu gwaith. Daeth trydedd gardd gan y myfyriwr HNC Gareth Battison-Howard yn ail. Y gobaith yw y bydd gardd Gareth yn denu nawdd digonol i alluogi iddu gael ei chreu fel gardd Cefn wrth Gefn.

Mae’r gerddi arobryn yn rhai cysyniadol sy’n archwilio’r syniad fod gardd yn gallu cael ei hamgyffred fel gwaith celf yn hytrach nag fel gardd draddodiadol. Roedd hyn yn galluogi’r dylunwyr i archwilio ystod o gysyniadau nad ydynt yn cael eu cysylltu â gerddi fel arfer. 

Ysbrydolwyd y fyfyrwraig Sally Griffiths gan waith yr artist Fiona Rae, gan greu gardd sydd yn adlewyrchiad o waith Rae. Hoffai Sally weld ei gardd yn ysbrydoli eraill. 

Mae’r darlithydd Peter Styles wedi defnyddio’r cysyniad o galeidosgop, gan gyfuno hyn gydag ysbrydoliaeth gan yr artist Lucy Skaer i greu gardd o ddrychau a lliwiau y gellid ei gweld trwy agoriadau culion yn wal derfyn yr ardd yn unig.

Defnyddiodd Gareth Battison-Howard y ddamcaniaeth o drefn naturiol i gynhyrchu cynllun sy’n defnyddio blociau a chiwbiau o liwiau cysefin mewn cynllun geometrig. 

Bydd y gerddi yn cael eu llwyfannu a’u rheoli gan griw o fyfyrwyr o gampysau Llaneurgain a Wrecsam dan arweiniad yr arweinydd rhaglen a’r darlithwyr Cerys Alonso, Nicola Sweeting a Peter Styles. 

‘Mae  hyn yn gyfle unigryw i fyfrywyr gymryd rhan mewn digwyddiad rhyngwladol ac yn gyfle hyrwyddol gwych i’r Brifysgol,’ meddai’r darlithydd Peter Styles. Cafodd ansawdd y gwaith dylunio gymaint o argraff ar yr RHS fel eu bod yn cynllunio digwyddiad teledu byw hyrwyddo gyda’r Brifysgol yn Sioe Tatton.

Mae Peter Styles hefyd yn trafod gyda’r RHS y posibilrwydd o gael y BBC i ffilmio’r myfyrwyr yn  paratoi ar gyfer ac yn adeiladu’r Ardd Weledigaethol.

Top