Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn cynnal ei 3ydd Dangosiad Blynyddol o Arloesedd mewn Dysgu ac Addysgu

29 Mehefin 2010

Prifysgol Glyndŵr yn cynnal ei 3ydd Dangosiad Blynyddol...MAIN TEXT
Mae’r Dangosiad yn rhan o’r rhaglen Tystysgrif Graddedig-Proffesiynol mewn Addysg a Thystysgrif mewn Addysg, ac yn cael ei redeg gan y Brifysgol ynghylch â’i phedwar partner rhyddfraint: Colegau Iâl, Glannau Dyfrdwy, Llandrillo a’r Amwythig.
 
Mae myfyrwyr y cyrsiau hyn i gyd yn addysgu yn y Sector Dysgu Gydol Oes mewn amrywiaeth o leoliadau addysgol. Daeth 75 o fyfyrwyr ynghyd mewn cyfle unigryw i arddangos eu gwaith, yng Nghanolfan Catrin Finch y Brifysgol.
 
Gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu cynnig ynghylch ‘dull arloesol o addysgu’ fel rhan o’u modiwl cwrs olaf, a rhoddodd Dangosiad Glyndŵr gyfle i’r myfyrwyr rannu mewnwelediadau o’u gwaith.
 
Meddai Dr Peter Gossman, “Y nod yw cael athrawon i fod yn fwy creadigol. Mae’n llawer rhy hawdd iddynt fod yn geidwadol a di-fflach. Mae’r modiwl yn ceisio eu hannog i edrych drachefn ar ffyrdd creadigol o weithio.”
 
Dechreuodd y diwrnod gyda chynrychiolydd o bob sefydliad yn rhoi cyflwyniad byr am waith eu grwpiau. Yna cyflwynodd y myfyrwyr eu gwaith a manteisio ar y cyfle i holi cwestiynau i’w gilydd am eu syniadau a’u dulliau addysgu.
 
Prifysgol Glyndŵr yn cynnal ei 3ydd Dangosiad BlynyddolMAIN TEXT2
 
 
 
Trefnwyd digwyddiadau’r diwrnod gan Arweinydd y Rhaglen Allison O’Sullivan a ddyweddodd, “Mae’r Dangosiad diweddaraf yma wedi bod yn llwyddiant ysgubol arall, gyda’r myfyrwyr yn dysgu, rhannu a mwynhau eu profiadau. Mae digwyddiadau fel hyn yn annog syniadau newydd, ac yn gwthio’r myfyrwyr i wneud ymdrech ychwanegol!”
 
Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig nifer o gyrsiau mewn addysg, gan gynnwys y Tystysgrif Graddedig Proffesiynol mewn Addysg (PGCE) a Thystysgrif mewn Addysg, ynghyd â graddau sylfaen a graddau anrhydedd mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol, gwaith chwarae, astudiaethau plentyndod a theuluoedd, ac mewn dysg a datblygiad babanod a phlant bach.
 
Top